Hoa Sen

No front page content has been created yet.

Nhằm minh bạch hoá việc xét tuyển nguyện vọng bổ sung và giúp thí sinh lựa chọn được ngành học với số điểm của mình, Trường Đại học Hoa Sen thông báo Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung (20/8/2014 - 8/9/2014) 

Cung cấp thông tin chính thức từ Trường Đại học Hoa Sen đến cổ đông, sinh viên, các cơ quan ngôn luận truyền thông và công chúng về những vấn đề liên quan đến nhà trường vừa qua.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
Hoa Sen Facebook Hoa Sen Hoa Sen Twitter Hoa Sen YouTube