Hoa Sen

No front page content has been created yet.

Ngày 19/12 tới đây, Trường Đại học Hoa Sen sẽ chính thức ra mắt dự án “Hạt giống hạnh phúc”, một dự án cộng đồng nhằm mục đích nhân rộng giá trị nhân ái trong cộng đồng Đại học Hoa Sen.

Cung cấp thông tin chính thức từ Trường Đại học Hoa Sen đến cổ đông, sinh viên, các cơ quan ngôn luận truyền thông và công chúng về những vấn đề liên quan đến nhà trường vừa qua.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
Hoa Sen Facebook Hoa Sen Hoa Sen Twitter Hoa Sen YouTube