Hoa Sen

No front page content has been created yet.

Ngày 26/10 vừa qua, 17 sinh viên Khoa Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hoa Sen đã tham dự kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ sư CNTT cơ bản Nhật Bản (FE). Kết quả, trong số 17 sinh viên tham dự, có 5 sinh viên đã xuất sắc vượt qua cả hai bài thi và đạt chuẩn FE.

Cung cấp thông tin chính thức từ Trường Đại học Hoa Sen đến cổ đông, sinh viên, các cơ quan ngôn luận truyền thông và công chúng về những vấn đề liên quan đến nhà trường vừa qua.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
Hoa Sen Facebook Hoa Sen Hoa Sen Twitter Hoa Sen YouTube