Hoa Sen

No front page content has been created yet.

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Hoa Sen đã thống nhất phương án tuyển sinh cho năm 2015. Phương án này đã được Hội đồng Tuyển sinh của Hoa Sen đăng ký với bộ GD&ĐT ngày 15/10/2014 và đang đợi phản hồi của Bộ. 

Cung cấp thông tin chính thức từ Trường Đại học Hoa Sen đến cổ đông, sinh viên, các cơ quan ngôn luận truyền thông và công chúng về những vấn đề liên quan đến nhà trường vừa qua.

CỘNG ĐỒNG HOA SEN
Hoa Sen Facebook Hoa Sen Hoa Sen Twitter Hoa Sen YouTube