Đại học

Trường Đại học Hoa Sen với hệ thống ngành nghề đa dạng, chương trình đào tạo được cập nhật, đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, kết hợp với phương pháp giáo dục hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

Khoa Kinh tế và Quản trị

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Thiết kế và Nghệ Thuật

Khoa Du lịch

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Khoa Logistics và Thương mại quốc tế

Khoa Luật

image