Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Trường Đại học Hoa Sen thể hiện tính chủ động của tư thục, đồng thời nêu cao tinh thần một đại học nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mạng và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ.

Sứ mạng của nhà trường là đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội.

Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng.

image

Tầm nhìn

Trường Đại học Hoa Sen là trường Đại học đẳng cấp quốc tế có uy tín của khu vực Châu Á, theo hướng ứng dụng, ươm tạo tinh hoa cho xã hội.

image

Sứ mệnh

Trường Đại học Hoa Sen có sứ mạng đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội.

image

Giá trị cốt lõi

› TRÍ

Sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên của Trường Đại học Hoa Sen là những con người mẫn tuệ, có kiến thức sâu rộng, thể hiện sự am tường với thế giới và cuộc sống; đủ khả năng dấn thân, khởi nghiệp, đảm nhận các vị trí then chốt tại các thực thể, tổ chức trong và ngoài nước.

› TÂM 

Sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên của Trường Đại học Hoa Sen là những con người hòa đồng, bao dung, yêu thương gia đình, có ý thức bảo vệ môi trường và tôn trọng các giá trị xã hội.

› TẦM

Sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên của Trường Đại học Hoa Sen là những con người có khả năng bao quát, kiểm soát, thích ứng và làm chủ trước mọi hoàn cảnh để tạo ảnh hưởng tích cực ở tầm quốc gia và quốc tế.

image