Đại học Hoa Sen – HSU

Tầm nhìn – Sứ mạng

Trường Đại học Hoa Sen thể hiện tính chủ động của tư thục, đồng thời nêu cao tinh thần một đại học nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mạng và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ. Sứ mạng của Nhà trường là đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội.

Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng!

Từ năm 2024, Trường Đại học Hoa Sen đặt mục tiêu trở thành đại học đạt chuẩn quốc tế. Để đạt được cột mốc này, kể từ năm 2022, Nhà Trường đã triển khai chương trình đào tạo 50% bằng tiếng Anh, chương trình nhượng quyền từ các trường đại học uy tín trên toàn cầu. Năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh vị thế của một trường đại học tiêu chuẩn quốc tế, trực tiếp đưa chương trình liên kết với Đại học De ​​Montfort – trường đại học công lập có tuổi đời hơn 150 năm từ Vương quốc Anh, đồng thời duy trì song song một số chương trình tiếng Việt.

Tầm nhìn

Trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc tế, theo hướng ứng dụng.

 

Sứ mạng

Đào tạo người học có kiến thức sâu rộng, tinh thần doanh chủ, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội, có khát vọng cống hiến và phục vụ cộng đồng.

 

Triết lý

Tinh thần giáo dục khai phóng.

Facebook Youtube Tiktok Zalo