Đại học Hoa Sen – HSU

Hệ thống nhận diện

1. Guideline Hướng dẫn sử dụng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu ĐH Hoa Sen: Tải file tại đây.

2. Bộ hệ thống nhận diện thương hiệu ĐH Hoa Sen:

Facebook Youtube Tiktok Zalo