Đại học Hoa Sen

Khoa Kinh tế – Quản trị

Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo nên các thế hệ sinh viên có đầy đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, sẵn sàng đương đầu với mọi nhiệm vụ quan trọng trong bất kỳ doanh nghiệp trong và ngoài nước nào. Nếu bạn nuôi hoài bão trở thành một lãnh đạo giỏi hay nhà quản lý, điều hành chuyên nghiệp thì Khoa Kinh tế – Quản trị HSU chính là khởi đầu vững vàng cho sự nghiệp của bạn!

 

 

 

 

0+ Hình thành và phát triển cùng Đại học Hoa Sen.
0 Ngành đạt kiểm định ACBSP (Hoa Kỳ)
0+ Đối tác doanh nghiệp liên kết với Khoa
0% Sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp

Tin nổi bật

Xem thêm

Ban Chủ nhiệm Khoa

Ngành đào tạo

Thông báo

Sự kiện nổi bật

Đăng ký tư vấn tuyển sinh

Chi tiết thông tin tuyển sinh

    Facebook Youtube Tiktok Zalo