Đại học Hoa Sen

Thông báo Nộp Báo cáo Thực tập Nhận thức HK23.1B

LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC:

NGÀY NỘP MÃ NGÀNHNgànhNGÀY NỘP BÁO CÁOĐỊA ĐIỂM NỘP PHÒNG
Báo cáoBA250DV01QTKDThứ 4, Ngày 28/02/2024Thành TháiThông báo sau
Báo cáoHRM250DV01QTNLThứ 5, Ngày 07/3/2024Thành TháiKhu A – Phòng: 201
Thông tin về ngày nộp báo cáo

LỊCH DỰ KIẾN THUYẾT TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC HK 23.1B (2023-2024)

NGÀNHNGÀY BÁO CÁOĐỊA ĐIỂMPHÒNG
BÁO CÁOQTKDThứ 4, ngày 13/3/2024Thành TháiThông báo sau
BÁO CÁOQTNL và QTVPThứ 5, ngày 14/3/2024Thành TháiThông báo sau
Thông tin về ngày thuyết trình
Facebook Youtube Tiktok Zalo