Đại học Hoa Sen

BẢN TIN KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ: #07

Mời các bạn cùng xem Bản tin trong tháng vừa qua nhé!

✨ Buổi Sinh hoạt đầu khoá 23

📸 Workshop MISA eShop

🎊Lễ Khai giảng & Welcome Day 2023

✅ Vòng 1 Cuộc thi HSU Business Challenge – HBC

Bản tin Khoa Kinh tế – Quản trị sẽ được phát sóng vào trên Fanpage – Website của Khoa và YouTube Đại học Hoa Sen.

#HSU#HSUKTQT#Bantin #07

Facebook Youtube Tiktok Zalo