Đại học Hoa Sen

Giảng viên – Nhân viên

TS. Phan Võ Minh Thắng
Trưởng Khoa
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ – Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: thang.phanvominh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị chiến lược, Quản trị vận hành doanh nghiệp, Hành vi tổ chức
 • Thuộc bộ môn: Ban chủ nhiệm khoa
TS. Nguyễn Thị Hiền Thanh
Giám đốc chương trình Kinh tế thể thao
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ – Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh
 • Lĩnh vực: Kinh tế thể thao
 • Email: thanh.nguyenthihien[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kinh tế thể thao, Quản lý Tài chính thể thao, Quản lý Công trình thể thao, Quản trị Truyền thông & Marketing, Tài trợ thể thao
 • Thuộc bộ môn: Ban chủ nhiệm khoa
 • Hoạt động khác: Giám đốc Trung tâm Thể thao ĐH Hoa Sen; Ủy viên BCH Hội Khoa học Thể thao Việt Nam; Licence AustSwim; Phó Chủ tịch Wilin Sport; Ủy viên BCH Liên đoàn Teakwondo TP.HCM; Ủy viên BCH Liên đoàn Bắn súng TP.HCM
ThS. Nguyễn Thùy Giang
GĐCT Quản trị Nhân lực & Quản trị Văn phòng
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Swinburne University of Technology, Australia
 • Lĩnh vực: Kinh doanh Quốc tế
 • Email: giang.nguyenthuy[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị nhân sự, Quan hệ lao động, Tuyển dụng nhân sự, Đào tạo và phát triển, Đạo đức trong kinh doanh…
 • Thuộc bộ môn: Ban chủ nhiệm khoa
ThS. Lê Trần Tuấn Anh
Giảng viên

       Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Brunel University London, UK

       Lĩnh vực: Quản trị nguồn nhân lực

       Email: anh.letrantuan[at]hoasen.edu.vn

       Môn giảng: Quản trị nhân sự

       Thuộc bộ môn: Quản trị nhân lực và quản trị văn phòng

ThS. Nguyễn Thị Bê
Giảng viên

       Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – University of New Heaven, CT, USA

       Lĩnh vực: Quản trị hành chính công, Quản trị Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng và Quản trị Thể thao

       Email: be.nguyenthi[at]hoasen.edu.vn

       Môn giảng: Quản trị Nguồn Nhân lực, QTNS Chiến lược, Quản trị Thành tích, Lương, thưởng và phúc lợi, Quan hệ Lao động, v.v…

      Môn giảng Kỹ năng mềm: Anh văn giao tiếp thương mại, Kỹ năng bán hàng (Tiếng Anh), Kỹ năng chăm sóc khách hàng (Tiếng Anh)

       Thuộc bộ môn: Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế – Quản trị

ThS. Lê Ngọc Đức
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – ĐH Quốc gia Tp.HCM
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: duc.lengoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kinh tế đại cương, Kinh tế vi mô, Lý thuyết trò chơi
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
ThS. Lê Hữu Đức
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright CFA level 1
 • Lĩnh vực: Kinh tế học
 • Email: duc.lehuu[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Nghệ thuật lãnh đạo, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Thị trường chứng khoán, Mô hình tài chính
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
ThS. Nguyễn Minh Cao Hoàng
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: hoang.nguyenminhcao[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Đại cương
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
ThS. La Hoàng Lâm
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: lam.lahoang[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
ThS. Đinh Thị Lợi
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Công nghệ TP.HCM HUTECH
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: loi.dinhthi[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Marketing căn bản
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
ThS. Trần Duy Nghiêm Luật
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: luat.tranduynghiem[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản Trị Học, Kỹ Thuật Thương Lượng, Lập Đề Án Kinh Doanh..
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
TS. Châu Tấn Lực
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến Sĩ – Đại học Nông Lâm, TP.HCM
 • Lĩnh vực: Kinh tế nông nghiệp
 • Email: luc.chautan[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Ngân hàng Bán lẻ, Nghệ thuật lãnh đạo, Quản trị học
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
TS. Nguyễn Thanh Nam
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: nam.nguyenthanh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Introduction to Management (Quản trị học), Quản trị dự án (Project Management), Quản trị rủi ro (Risk Management)
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Kinh doanh
ThS. Đặng Hoàng Minh Quân
Giảng viên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển
 • Email: quan.danghoangminh[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế lượng, Thống kê kinh doanh, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 • Thuộc bộ môn: Quản trị kinh doanh
ThS. Bùi Thị Vân Quỳnh
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Viện công nghệ quốc tế (AIT), Thái Lan
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: quynh.buithivan[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị sự thay đổi, Nghệ thuật lãnh đạo, Quản trị học
 • Thuộc bộ môn: Quản trị kinh doanh
ThS. Nguyễn Quốc Sĩ
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ, University of Stirling, The UK
 • Lĩnh vực: Media and Communications Management
 • Email: si.nguyenquoc[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Quản trị nhân sự, Human Resource Management, Quan hệ lao động…
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
ThS. Lê Tấn Lộc
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Quản trị Kinh doanh
 • Email: loc.letan[at]hoasen.edu.vn
 • Môn giảng: Kỹ thuật thương lương, Nghệ thuật lãnh đạo,…
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
ThS. Hồ Trung Thảo
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – University of Nevada, Las Vegas, United States
 • Lĩnh vực: Hóa Học
 • Email: thao.hotrung[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
TS. Trần Thị Út
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Tiến sĩ – Philippines
 • Lĩnh vực: Phát triển nông thôn (Tổ chức – Quản trị)
 • Email: ut.tranthi[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị kinh doanh
ThS. Nguyễn Thanh Vân
Giảng viên
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ – Lincoln University – Aseanci Viet Nam
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: van.nguyenthanh[at]hoasen.edu.vn
 • Thuộc bộ môn: Ngành Quản trị Nhân lực
Chị Trương Thụy Hồng Chi
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân – Đại học Văn Lang
 • Lĩnh vực: Quản lý kinh tế
 • Email: chi.truongthuyhong[at]hoasen.edu.vn
ThS. Nguyễn Bảo Giang
Thư ký Khoa
 • Học hàm – Học vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ và Văn học Anh, Ngoại thương
 • Email: giang.nguyenbao[at]hoasen.edu.vn
Chị Võ Thị Minh Tú
Chuyên viên Truyền thông - Trải nghiệm SV và Tuyển sinh
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
 • Email: tu.vothiminh[at]hoasen.edu.vn
Chị Đào Thanh Trúc
Chuyên viên Cố vấn học tập
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Marketing
 • Email: truc.daothanh[at]hoasen.edu.vn
Anh Phan Minh Huấn
Thư ký Khoa kiêm Chuyên viên CVHT
 • Học hàm – Học vị: Cử nhân
 • Lĩnh vực: Quản trị nhân lực
 • Email: huan.phanminh[at]hoasen.edu.vn
Facebook Youtube Tiktok Zalo