Đại học Hoa Sen

Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Khoa Kinh tế – Quản trị phấn đấu trở thành một trong số những đơn vị đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về kinh doanh ở Việt Nam với các chương trình đào tạo có chất lượng cao nhất đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và tổ chức trong môi trường kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

SỨ MỆNH

Khoa Kinh tế – Quản trị tạo những trải nghiệm thực tế bổ ích cho sinh viên trong lĩnh vực kinh tế và quản trị với các chuyên ngành như kế toán, tài chính, marketing, quản trị nguồn nhân lực, quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, hệ thống thôn tin quản lý và kinh doanh quốc tế. Chương trình giảng dạy cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc về kinh doanh hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm thực tế cần thiết để thành công trong môi trường làm việc toàn cầu, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và sự phát triển của cộng đồng.

CÁC GIÁ TRỊ

1. Cam kết về chất lượng: Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Phương pháp giảng dạy và nghiên cứu hiện đại giúp sinh viên học tập hiệu quả, dễ dàng vận dụng kiến thức áp dụng cho thực tiễn

2. Tư duy độc lập: Mỗi sinh viên được khuyến khích thể hiện suy nghĩ và trình bày mọi ý tưởng. Thông qua sự hướng dẫn từ các giảng viên, các bạn sẽ được định hướng phân tích và tư duy độc lập đúng đắn trong việc đưa ra quyết định và xây dựng lòng tin.

3. Sáng tạo: Tại Khoa Kinh tế – Quản trị, sinh viên được khuyến khích đưa ra các yếu tố sáng tạo trong học tập, tổ chức đề án, giải trí… được hỗ trợ và khen tặng khi có những cống hiến, thành tích nổi bật.

4. Tính chính trực: Sau khi ra trường, sinh viên không chỉ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng mà còn tính chính trực, đáng tin cậy trong tất cả các hoạt động. Đây cũng là một phẩm chất vô cần phải có của một doanh nhân, nhà lãnh đạo, quản lý giỏi.

5. Tôn trọng khác biệt: Sinh viên được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực của bản thân, tự do thể hiện cá tính, phong cách và ý kiến riêng. Dù bạn là ai, ở độ tuổi, giới tính nào, khác biệt ra sao, bạn đều được tôn trọng và có cơ hội tỏa sáng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

6. Trách nhiệm xã hội: Đào tạo, bồi dưỡng những chuyên gia kinh doanh có trách nhiệm và đạo đức trong nghề nghiệp cũng như có trách nhiệm đối với xã hội.

Facebook Youtube Tiktok Zalo