Kiểm định ACBSP

Năm 2015, các ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing và Quản trị Nhân lực là những ngành đào tạo bậc đại học đầu tiên ở Việt Nam được Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh (ACBSP) của Hoa Kỳ công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Việc trở thành thành viên và nhận được sự công nhận của ACBSP thúc đẩy Khoa Kinh tế và Quản trị liên tục cải tiến nhằm đảm bảo chất lượng cho các chương trình đào tạo của Khoa phù hợp và tương đồng với các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới, mang lại cho sinh viên nhiều cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển tương lai nghề nghiệp. Không những thế, việc kiểm định chương trình đào tạo còn mang lại lợi ích cho nhiều bên liên quan khác.

Lợi ích đối với trường đại học Hoa Sen

Lợi ích đối với Khoa Kinh tế – Quản trị

Lợi ích đối với giảng viên và nhân viên

Lợi ích đối với sinh viên

Lợi ích đối với cộng đồng

————————————————————————————————————————————————–

Đánh giá đào tạo

1. Learning Outcomes Assessment Report 2014-2016

2. Program Results for Business Students

3. HSU-FEB Student Trends

4. Business Advisory Board

5. Students and other stakeholders survey results

6. Program Results for Business Students

7. List of Minors

8. Updated Academic Programs:

Năm ngành đã được kiểm định ACBSP:

1. Marketing

2. Quản trị kinh doanh

3. Quản trị nhân lực

Ba ngành đang chờ kiểm định ACBSP:

1. Quản trị văn phòng (tuyển sinh từ năm 2017, đang chờ dữ liệu tốt nghiệp để kiểm định)

Facebook Instagram Youtube image