Đại học Hoa Sen

Kiểm định ACBSP

Hướng tới mục tiêu Trường Đại học Hoa Sen trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc tế vào năm 2025, Khoa Kinh tế – Quản trị không ngừng nỗ lực cải tiến các chương trình đào tạo tiệm cận với xu hướng thế giới. Trước đó, năm 2015, 3 ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lựcMarketing của Khoa là những ngành đào tạo bậc đại học đầu tiên tại Việt Nam chính thức đạt kiểm định ACBSP – Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh (Hoa Kỳ). Việc trở thành thành viên của ACBSP đã góp phần thúc đẩy Đội ngũ Khoa Kinh tế – Quản trị tiếp tục tạo ra những giá trị, trải nghiệm đẳng cấp dành cho sinh viên, giúp các bạn có thêm nhiều cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển tương lai nghề nghiệp.

Kiểm định ACBSP của Hoa Kỳ

Lợi ích đối với Trường Đại học Hoa Sen

Lợi ích đối với Khoa Kinh tế – Quản trị

Lợi ích đối với giảng viên và nhân viên

Lợi ích đối với sinh viên

Lợi ích đối với cộng đồng

—————–

Đánh giá đào tạo

Hai ngành đạt kiểm định ACBSP

1. Quản trị kinh doanh

2. Quản trị nhân lực

Facebook Youtube Tiktok Zalo