Đại học Hoa Sen

Thông báo ngày Nộp Báo cáo – Đề án ngành QTKD – QTNS&QTNS HK23.1A

LỊCH NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ ĐỀ ÁN:

Nộp Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp:

  • Báo cáo BA450DV01: Thứ 5, Ngày 14/12/2023, Phòng: 005 – Thành Thái
  • Báo cáo HRM450DV01: Thứ 2, Ngày 18/12/2023, Phòng: 201 – Thành Thái
  • Báo cáo HC450DV01: Thứ 2, Ngày 18/12/2023, Phòng: 201 – Thành Thái

Nộp Báo cáo Đề án:
Ngành Quản trị VP Nâng cao HC302DV02 Thứ 6, Ngày 22/12/2023, Phòng: 201 – Thành Thái

LỊCH DỰ KIẾN BẢO VỆ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK 23.1A ( 2023-2024)

Báo cáo Quản trị Kinh doanh: Thứ 6, ngày 29/12/2023, Phòng: 005, 003, 026, 047 – Thành Thái
Báo cáo Quản trị Nhân Sự & Quản trị Văn phòng: Thứ 4, ngày 27/12/2023, Phòng: 031, 032 – Thành Thái

Facebook Youtube Tiktok Zalo