Đại học Hoa Sen

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC MK 2234

Thông tin nhận báo cáo
– Thời gian: Thứ năm, ngày 24/8/2023 (Tuần 6)
Địa điểm: Cơ sở Quang Trung 2 – A005

Thông tin về báo cáo thuyết trình
– Thời gian: Thứ năm, ngày 07/9/2023 (Tuần 8)
– Địa điểm: Sẽ thông báo sau – dự kiến tại cơ sở Thành Thái

Facebook Youtube Tiktok Zalo