Đại học Hoa Sen

Kế hoạch nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp và Đề án 2 ngành Marketing – HK1 – NH2023-2024

Thời hạn nộp báo cáo Thực tập Tốt nghiệp – mã MK:

  • Ngày nộp báo cáo: thứ năm, 21/12/2023 (tuần 15)
  • Ngày báo cáo dự kiến: thứ năm, 04/01/2024 (tuần 17)

Thời hạn nộp báo cáo môn Đề án 2 – mã MK315DV01: 

  • Ngày nộp báo cáo: thứ tư, 20/12/2023 (tuần 15)

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP BÁO CÁO:

Thời gian: Sáng từ 8g30 – 11g30, chiều từ 13g30 -16g30
Địa điểm: Văn phòng Khoa – Cơ sở Quang Trung – Phòng A.005

Facebook Youtube Tiktok Zalo