Đại học Hoa Sen – HSU

Về HSU

Trường Đại học Hoa Sen thể hiện tính chủ động của tư thục, đồng thời nêu cao tinh thần một đại học nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mạng và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ. Sứ mệnh của Nhà trường là đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội.

Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng!

Tổng quan về HSU
Chào mừng bạn đến với hành trình Vượt xa mọi giới hạn… Hoa Sen UniversityBeyond Boundaries within hearts! Với định hướng trở thành trường đại học quốc tế chuyên biệt về quản trị kinh doanh, du lịch và thiết kế nghệ thuật dành cho sinh viên Việt Nam và khu vực, HSU cung cấp môi trường học tập quốc tế năng động, sáng tạo, luôn gắn liền với thực tiễn đời sống trong thời đại 4.0 liên tục thay đổi. Trường Đại học Hoa Sen mang đến cho sinh viên trải nghiệm năm giá trị cốt lõi để làm chủ...
Hệ thống nhận diện
1. Guideline Hướng dẫn sử dụng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu ĐH Hoa Sen: Tải file tại đây. 2. Bộ hệ thống nhận diện thương hiệu ĐH Hoa Sen:
Tầm nhìn - Sứ mạng
Trường Đại học Hoa Sen thể hiện tính chủ động của tư thục, đồng thời nêu cao tinh thần một đại học nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mạng và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ. Sứ mạng của Nhà trường là đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội. Đó là một cam kết...
Giá trị cốt lõi
Trường Đại học Hoa Sen mang đến cho sinh viên trải nghiệm năm giá trị cốt lõi để làm chủ và khẳng định bản thân trong quá trình học tập và khi ra trường: Tiêu chuẩn quốc tế, Tôn trọng khác biệt, Tinh thần doanh chủ, Tinh thần khai phóng, Thực học – Thực làm, Trải nghiệm sống động.
Ban giám hiệu
Trường Đại học Hoa Sen thể hiện tính chủ động của tư thục, đồng thời nêu cao tinh thần một đại học nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mạng và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ. Sứ mạng của nhà trường là đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội.
Facebook Youtube Tiktok Zalo