Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo ban hành Quy chế Học bổng Sinh viên Hoa Sen

Bộ phận Học bổng – Trung tâm Truyền thông và Trải nghiệm – Việc làm sinh viên gửi đến các bạn sinh viên Quy chế Học bổng sinh viên được điều chỉnh, cập nhật và ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-ĐHHS ngày 08/4/2024. Thông qua Quy chế, Trung tâm mong muốn các bạn sinh viên nắm rõ về đối tượng cấp học bổng, điều kiện cấp học bổng của Trường và quy trình xét, cấp học bổng.

CHI TIẾT QUY CHẾ HỌC BỔNG SINH VIÊN: TẠI ĐÂY!

Mọi thắc mắc liên quan đến Học bổng sinh viên, các bạn sinh viên vui lòng gửi qua email hocbonghsu@hoasen.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Trung tâm Truyền thông và Trải nghiệm – Việc làm sinh viên tại phòng A.101, cơ sở Thành Thái.

Facebook Youtube Tiktok Zalo