Tin tức học bổng

Thông báo xét cấp học bổng duy trì năm học 2022-2023
24/06/2022
Trường Đại học Hoa Sen thông báo điều kiện xét cấp Học bổng Duy trì năm học 2022 – 2023 như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên được cấp Học bổng Duy trì năm học 2021 – 2022 theo các Quyết định cấp Học bổng Tuyển sinh các năm 2019, 2020, 2021. Đồng thời, sinh viên không thuộc một trong các trường hợp sau: Sinh viên tạm ngừng học trong suốt thời gian học tại trường; Sinh viên chuyển ngành khác với ngành khi nhập học; Sinh viên vi phạm kỷ luật ở mức khiển trách trong thời gian học...
Thông báo xét cấp học bổng Sen ưu tú năm học 2022-2023
24/06/2022
Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc xét cấp Học bổng Ưu tú Sen vàng, Ưu tú Sen xanh năm học 2022 – 2023 cho sinh viên như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên đang theo học hệ Đại học chính quy tại Trường trong lộ trình học 4 năm cụ thể: sinh viên hiện hữu các khóa 2019, 2020, 2021. Đối tượng không thuộc diện xét học bổng trong các trường hợp sau: Đang tạm ngừng học hoặc đã tạm ngừng học ở ít nhất một học kỳ chính trong năm học 2021 – 2022; Đã nhận...
image