Đại học Hoa Sen – HSU

Học bổng Chương trình Phát triển Nhân tài Số 2024 (Google Career Certificates)

Trung tâm Truyền thông và Trải nghiệm – Việc làm sinh viên thông báo đến các bạn thông tin về Học bổng Chương trình Phát triển Nhân tài Số 2024 (Google Career Certificates), cụ thể như sau:

1. Số suất và giá trị học bổng: Tổng cộng 500 suất, trị giá 168 USD/01 suất.

2. Đối tượng: Sinh viên các khóa đang học tại Trường Đại học Hoa Sen (Ưu tiên sinh viên năm 3, 4).

3. Điều kiện học bổng:

  • Có kỹ năng tiếng anh: Nghe – đọc – viết (để học tập các khóa học).
  • Nghiêm túc tham gia khóa học.

4. Lợi ích của sinh viên tham gia học bổng:

  • Được cấp Chứng nhận Google nghề nghiệp.

5. Nội dung học bổng:

  • Giới thiệu chung về khóa học: Tại đây
  • Giới thiệu chi tiết từng khóa học: Tại đây

6. Quy định thu hồi học bổng:

Kể từ khi nhận học bổng

  • Sau 15 ngày ko kích hoạt học bổng thì sẽ thu hồi.
  • Sau 30 ngày không học thì bị thu hồi.
  • Sau 60 ngày không hoàn thành 1 khóa học nhỏ thì sẽ thu hồi.

Lưu ý: Các suất học bổng thu hồi sẽ không cấp lại cho sinh viên đăng ký mà không học, học bổng tiếp tục cấp cho các bạn sinh viên đăng ký tiếp theo.

7. Hình thức đăng ký: Tại đây

8. Thời hạn đăng ký: Từ ngày 22/12/2023 ngày 05/01/2024.

Trong trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: Anh Trương Minh Trung – Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên tại Phòng A101, cơ sở Thành Thái hoặc qua email trung.truongminh@hoasen.edu.vn hoặc hocbonghsu@hoasen.edu.v

Facebook Youtube Tiktok Zalo