Đại học Hoa Sen – HSU

Ngành Công nghệ thông tin Việt – Nhật

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT – NHẬT – CHUẨN CHẤT LƯỢNG KỸ SƯ NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Nhằm đào tạo cử nhân công nghệ thông tin có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà tuyển dụng tiềm năng đến từ Nhật Bản, năm 2024, lần đầu tiên Trường Đại học Hoa Sen mở thêm ngành đào tạo Công nghệ thông tin Việt – Nhật.

Ưu điểm chương trình

Nội dung chương trình

Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin Việt – Nhât là chương trình học được xây dựng bởi các giáo sư hàng đầu của Nhật bản và Việt Nam, dựa trên chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin của Nhật Bản. Sinh viên được trang bị khối kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và đào tạo kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, mạng máy tính, kỹ thuật máy tính; kỹ năng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt các xu thế công nghệ mới.

  1. Cấu trúc chương trình học

a. Kiến thức đại cương:

b. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

2.   Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp chương trình Công nghệ thông tin (trình độ đại học) sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra sau:

Kiến thức

Kỹ năng

Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:

Cụ thể sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:

Tu van tuyen sinh HSU

Facebook Youtube Tiktok Zalo