Đại học Hoa Sen – HSU

Tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGD&ĐT

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Bộ GDĐT với chủ trì là Cục Quản lý chất lượng đã tổ chức tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDDT ban hành ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho các cơ sở giáo dục đại học chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ ngày 11/09/2018 đến 13/09/2018 tại thành phố Đà Nẵng.

Buổi tập huấn với sự tham gia các báo cáo viên đến từ năm Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, ĐH Đà Nẵng và ĐH Vinh) cùng hơn 200 đại biểu đại diện các cơ sở giáo dục trong cả nước tham dự. Trong đó, trường Đại học Hoa Sen có ba đại biểu tham dự đến từ Trung tâm nghiên cứu và kiểm định giáo dục đại học.

Thông qua sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các Báo cáo viên cũng như sự trao đổi, thảo luận thông qua thực hành nhóm; chương trình tập huấn đã giúp cho các đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về Bộ tiêu chuẩn mới và các công văn hướng dẫn để thực hiện tốt công tác Tự đánh giá tại cơ sở mình.

Dưới đây là một số chuyên đề được chia sẻ bởi các báo cáo viên đến từ các Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục trong buổi tập huấn vừa qua:

 1. Chuyên đề 1: Báo cáo tổng quan về kiểm định đại học
 2. Chuyên đề 2: Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo TT12
 3. Chuyên đề 3: Hướng dẫn TĐG
 4. Chuyên đề 4: Kỹ thuật thu thập minh chứng
 5. Chuyên đề 5: Tiếp cận tiêu chuẩn đánh giá
 6. Chuyên đề 6: ĐBCL về chiến lược
 7. Chuyên đề 7: ĐBCL về hệ thống
 8. Chuyên đề 8: ĐBCL về chức năng
 9. Chuyên đề 9: Phân tích Bộ tiêu chuẩn đánh giá – Nhóm kết quả
 10. Chuyên đề 10: Đánh giá ngoài
 11. Chuyên đề 11: Tóm tắt nội dung tập huấn

Tổng hợp: Trung tâm nghiên cứu và kiểm định giáo dục đại học

(Cập nhật tháng 09 năm 2018)

Facebook Youtube Tiktok Zalo