Đại học Hoa Sen

Khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ

Đối tượng thực hiện: Sinh viênTần suất số lần/năm: 1
Thời điểm: Tháng 4 hằng nămPhương thức thực hiện: Online

Kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ: truy cập tại đây, chọn năm và loại khảo sát
Facebook Youtube Tiktok Zalo