Đại học Hoa Sen

Phát triển chuyên môn

Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning)
Trong những năm gần đây, những tiến độ trong ứng dụng công nghệ vào dạy và học đã giúp việc triển khai học tập trực tiếp được dễ dàng hơn. Trong đó, mô hình học tập kết hợp (blended learning) và lớp học đảo ngược (flipped classroom) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực giáo dục vì những lợi ích mà chúng mang lại cho giảng viên và người học. Tài liệu đã tóm tắt các nghiên cứu gần nhất và những thông tin liên quan đến học tập kết hợp và lớp học đảo ngược....
Kỹ năng tư vấn của Cố vấn học tập theo hệ thống tín chỉ
Đào tạo theo tín chỉ là thay đổi tất yếu để giáo dục đại học Việt Nam hòa nhịp được với giáo dục thế giới. Yêu cầu của việc học theo tín chỉ là sinh viên phải chủ động trong học tập. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên gặp không ít khó khăn trong việc định hướng. Thực trạng trên đòi hỏi đội ngũ cố vấn học tập của các trường đại học phải có các kỹ năng cố vấn cần thiết để hỗ trợ sinh viên trong việc chọn lựa được cách học, quy trình học tập, học gì,...
Hướng dẫn xây dựng mục tiêu học tập theo thang đo Bloom
Một trong những cách tiếp cận trong xây dựng chương trình là bắt đầu với mục tiêu học tập. Mục tiêu học tập là các tuyên bố súc tích về những gì sinh viên có thể làm được sau khi hoàn thành học phần. Mục tiêu học tập rất quan trọng ở chỗ chúng cung cấp cho sinh viên mục đích học tập rõ ràng, định hướng các hoạt động giảng dạy và đánh giá của giảng viên. Khía cạnh quan trọng và thử thách nhất của việc xây dựng mục tiêu học tập là chúng phải quan sát và...
Hoạt động đánh giá người học
Đánh giá là một phần không thể thiếu trong quá trình giảng dạy vì nó quyết định liệu mục tiêu giáo dục có được đáp ứng hay không. Đó là cách tiếp cận cả hai chiều, vì sinh viên có thể biết cách họ đạt được từng mục tiêu cho từng học phần và giảng viên biết liệu hiệu quả của phương pháp giảng dạy hoặc cách tiếp cận có đạt được mục tiêu học tập hay không. Do đó, điều cần thiết là giảng viên phải hiểu được tầm quan trọng của việc hoạt động đánh giá, sự đa...
Phương pháp học tập chủ động (Active Learning)
Phương pháp học tập chủ động (Active Learning) là một khía cạnh quan trọng của lớp học đảo ngược (flipped classroom) và có thể được áp dụng cho bất kỳ môi trường học tập nào từ trực tuyến đến giảng dạy thông thường hoặc là sự kết hợp của cả hai phương pháp. Toàn văn tài liệu: truy cập tại đây

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo