Đại học Hoa Sen

Kỹ năng tư vấn của Cố vấn học tập theo hệ thống tín chỉ

Đào tạo theo tín chỉ là thay đổi tất yếu để giáo dục đại học Việt Nam hòa nhịp được với giáo dục thế giới. Yêu cầu của việc học theo tín chỉ là sinh viên phải chủ động trong học tập. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên gặp không ít khó khăn trong việc định hướng. Thực trạng trên đòi hỏi đội ngũ cố vấn học tập của các trường đại học phải có các kỹ năng cố vấn cần thiết để hỗ trợ sinh viên trong việc chọn lựa được cách học, quy trình học tập, học gì, học thế nào, thời điểm ra trường phù hợp với năng lực của từng sinh viên nhằm giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực của bản thân và đạt kết quả học tập tốt nhất.

Toàn văn tài liệu: truy cập tại đây

Facebook Youtube Tiktok Zalo