Đại học Hoa Sen

Thành tựu

Kiểm định, xếp hạng chất lượng cơ sở giáo dục
Trường Đại học Hoa Sen đã đạt được các chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục gồm:
Kiểm định và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
Các chứng nhận kiểm định và đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo đã đạt của Trường Đại học Hoa Sen bao gồm:

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo