Đại học Hoa Sen

Khảo sát

Khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ
Đối tượng thực hiện: Sinh viên Tần suất số lần/năm: 1 Thời điểm: Tháng 4 hằng năm Phương thức thực hiện: Online Kết quả khảo sát sinh viên về chất lượng phục vụ: truy cập tại đây, chọn năm và loại khảo sát
Khảo sát giảng viên – nhân viên về chất lượng phục vụ của Trường
Đối tượng thực hiện: Giảng viên – Nhân viên Tần suất số lần/năm: 1 Thời điểm: Tháng 4 hằng năm Phương thức thực hiện: Online Kết quả khảo sát giảng viên – nhân viên về chất lượng phục vụ: truy cập tại đây, chọn năm và loại khảo sát
Khảo sát cuối môn học
Đối tượng thực hiện: Sinh viên Tần suất số lần/năm: 2 Thời điểm: Từ tuần 10 đến tuần 15 của học kì 1 và học kì 2 Phương thức thực hiện: Online Kết quả khảo sát cuối môn học: truy cập tại đây, chọn năm và loại khảo sát

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo