Đại học Hoa Sen

Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ tổ chức

2. Cơ cấu nhân sự

  1. 01 Trưởng phòng chịu trách nhiệm phụ trách chung.
  2. 01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng và 01 Phó Trưởng phòng phụ trách công tác Quản lý chương trình đào tạo.
  3. Các chuyên viên và nhân viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng; công tác rà soát, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo; công tác khảo thí và thực hiện các công việc hành chính.
Facebook Youtube Tiktok Zalo