Đại học Hoa Sen

Tài liệu về AUN-QA

Quy trình đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn AUN-QA
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, sau khi hệ thống các khái niệm chính về đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình của AUN-QA (ASEAN Universities Network – Quality Assurance), đánh giá thực trạng các chương trình đang đào tạo hiện hành, tác giả đã đề xuất quy trình để áp dụng chung trong toàn Đại học Huế (ĐHH). Quy trình này bao gồm: đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra, đầu vào, quá trình, đầu ra và phản hồi từ nhu cầu các...
Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA
Mục tiêu buổi tập huấn: Trình bày được các mô hình AUN-QA; Giải thích các tiêu chí của mức chương trình; Áp dụng phương pháp PDCA để tự đánh giá; Liệt kê được các yêu cầu của báo cáo tự đánh giá  (SAR); Trình bày được quá trình đánh giá theo chuẩn AUN-QA; Thực hành viết được báo cáo SAR Toàn văn tài liệu: truy cập tại đây

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo