Đại học Hoa Sen

Tài liệu tham khảo

Trường Đại học Hoa Sen thành công từ chất lượng đào tạo sinh viên
Tại Trường Đại học Hoa Sen, tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp luôn đạt trên 83% liên tục trong nhiều năm. Theo thống kê mới nhất, tỉ lệ tân khoa Trường Đại học Hoa Sen có việc làm ngay trước lễ tốt nghiệp lần thứ 35 (tháng 1-2020) rất cao, trong đó, các ngành có tỉ lệ việc làm đạt 100% là Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị Công nghệ Truyền thông và Toán ứng dụng. Giải bài toán thất nghiệp Nhiều ngành có tỉ lệ việc làm rất cao là:...
Quy trình đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn AUN-QA
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, sau khi hệ thống các khái niệm chính về đảm bảo chất lượng, chuẩn đầu ra và đánh giá chương trình của AUN-QA (ASEAN Universities Network – Quality Assurance), đánh giá thực trạng các chương trình đang đào tạo hiện hành, tác giả đã đề xuất quy trình để áp dụng chung trong toàn Đại học Huế (ĐHH). Quy trình này bao gồm: đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra, đầu vào, quá trình, đầu ra và phản hồi từ nhu cầu các...
Kỹ năng viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA
Mục tiêu buổi tập huấn: Trình bày được các mô hình AUN-QA; Giải thích các tiêu chí của mức chương trình; Áp dụng phương pháp PDCA để tự đánh giá; Liệt kê được các yêu cầu của báo cáo tự đánh giá  (SAR); Trình bày được quá trình đánh giá theo chuẩn AUN-QA; Thực hành viết được báo cáo SAR Toàn văn tài liệu: truy cập tại đây
Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning)
Trong những năm gần đây, những tiến độ trong ứng dụng công nghệ vào dạy và học đã giúp việc triển khai học tập trực tiếp được dễ dàng hơn. Trong đó, mô hình học tập kết hợp (blended learning) và lớp học đảo ngược (flipped classroom) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực giáo dục vì những lợi ích mà chúng mang lại cho giảng viên và người học. Tài liệu đã tóm tắt các nghiên cứu gần nhất và những thông tin liên quan đến học tập kết hợp và lớp học đảo ngược....
Kỹ năng tư vấn của Cố vấn học tập theo hệ thống tín chỉ
Đào tạo theo tín chỉ là thay đổi tất yếu để giáo dục đại học Việt Nam hòa nhịp được với giáo dục thế giới. Yêu cầu của việc học theo tín chỉ là sinh viên phải chủ động trong học tập. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên gặp không ít khó khăn trong việc định hướng. Thực trạng trên đòi hỏi đội ngũ cố vấn học tập của các trường đại học phải có các kỹ năng cố vấn cần thiết để hỗ trợ sinh viên trong việc chọn lựa được cách học, quy trình học tập, học gì,...

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo