Đại học Hoa Sen

Văn bản

Văn bản pháp quy
1. Văn bản về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng 2. Văn bản về chương trình đào tạo 3. Văn bản về công khai cơ sở giáo dục
Văn bản nội bộ
1. Kế hoạch Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Hoa Sen (Giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn 2030) 2. Chính sách chất lượng của Trường Đại học Hoa Sen 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Hoa Sen 4. Quyết định thành lập các Tổ đảm bảo chất lượng tại các đơn vị của Trường Đại học Hoa Sen 5. Quy chế đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Hoa Sen 6. Sổ tay đảm bảo chất lượng 7. Quy định về khảo sát lấy ý...
Đánh giá và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục
1. AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)​ 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đánh giá và kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo
1. ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) 2. AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance​)  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ lọc

Từ khóa
Danh mục
Khoảng ngày
Từ
Đến ngày
Làm lại
Facebook Youtube Tiktok Zalo