Đại học Hoa Sen

Khảo sát cuối môn học

Đối tượng thực hiện: Sinh viênTần suất số lần/năm: 2
Thời điểm: Từ tuần 10 đến tuần 15 của học kì 1 và học kì 2Phương thức thực hiện: Online

Kết quả khảo sát cuối môn học: truy cập tại đây, chọn năm và loại khảo sát
Facebook Youtube Tiktok Zalo