Đại học Hoa Sen

Kiểm định, xếp hạng chất lượng cơ sở giáo dục

Trường Đại học Hoa Sen đã đạt được các chứng nhận kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục gồm:

Facebook Youtube Tiktok Zalo