Đại học Hoa Sen

Kiểm định và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Các chứng nhận kiểm định và đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo đã đạt của Trường Đại học Hoa Sen bao gồm:

 • ACBSP (Mỹ)
  5 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của ACBSP vào năm 2015 gồm:
  • Marketing
  • Quản trị kinh doanh
  • Quản trị nhân lực
  • Kế toán
  • Tài chính – Ngân hàng

 • NEAS (Úc)
  Năm 2022, Trường đạt chứng thực chất lượng theo tiêu chuẩn của NEAS cho chương trình Anh văn giao tiếp quốc tế.
Facebook Youtube Tiktok Zalo