Đại học Hoa Sen

Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning)

Trong những năm gần đây, những tiến độ trong ứng dụng công nghệ vào dạy và học đã giúp việc triển khai học tập trực tiếp được dễ dàng hơn. Trong đó, mô hình học tập kết hợp (blended learning) và lớp học đảo ngược (flipped classroom) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực giáo dục vì những lợi ích mà chúng mang lại cho giảng viên và người học. Tài liệu đã tóm tắt các nghiên cứu gần nhất và những thông tin liên quan đến học tập kết hợp và lớp học đảo ngược.

Toàn văn tài liệu: truy cập tại đây

Facebook Youtube Tiktok Zalo