Đại học Hoa Sen – HSU

Tuyển sinh ĐH liên thông chính quy 2015- Kỳ thi tuyển sinh ngày 12 – 13/12/2015

Trường Đại học Hoa Sen thông báo việc thi tuyển liên thông đại học chính quy năm 2015 như sau:

1) Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chính quy của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
 • Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng nghề (*) của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Thí sinh tốt nghiệp của các trường nước ngoài hoặc trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

2) Chỉ tiêu, ngành tuyển sinh và hình thức đào tạo

(*) Ngành học có tuyển sinh liên thông cao đẳng nghề lên đại học chính quy.

3) Thi tuyển

 • Tuyển sinh trong cả nước.
 • Ngày thi: ngày 12 và 13/12/2015 (Thứ Bảy và Chủ nhật).
 • Thời lượng, hình thức thi: Các thí sinh đủ điều kiện sẽ tham dự thi tuyển 3 môn.
Môn Thời lượng  Hình thức thi
Tiếng Anh 120 phút Trắc nghiệm (nghe, từ vựng, ngữ pháp, đọc) và viết
Quản trị học 90 phút Trắc nghiệm và tự luận
Quản trị nhân sự 120 phút Trắc nghiệm và tự luận

Thí sinh được miễn thi môn Tiếng Anh nếu có chứng chỉ IELTS 4.5 (Academic) hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và chứng chỉ còn giá trị sử dụng sau ngày thi tuyển sinh của trường.

Trường không tổ chức lớp ôn tập, thí sinh tải đề cương ôn tập dưới đây:

4) Nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và nhập học

Phương thức nộp hồ sơ ĐKDT: thí sinh đến đăng k‎ý trực tiếp tại trường để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc chi tiết.
Hồ sơ ĐKDT: thí sinh chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng k‎‎ý dự thi gồm:

 • Phiếu đăng k‎‎ý dự thi (tải mẫu);
 • Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (*);
 • Bản sao kết quả học tập có ghi rõ tên môn học, số tiết, điểm thi từng môn của chương trình cao đẳng chính quy/nghề và các chương trình khác (để xét miễn giảm môn học, nếu có) (*);
 • 3 ảnh chân dung 3×4 được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKDT (ghi họ tên, ngày sinh vào sau ảnh, để trong 1 phong bì).

(*)Thí sinh mang theo bản chính để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng.

 • Lệ phí thi : 300.000 đồng/thí sinh.
 • Hạn chót nộp hồ sơ ĐKDTngày 30/11/2015.

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT sẽ đến nhận giấy báo dự thi từ ngày 04/12/2015 đến 05/12/2015.

 • Địa điểm tư vấn, phát hành và nộp hồ sơ trực tiếp: thí sinh đến liên lạc tại Văn phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Hoa Sen – số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại:  1900 1278 – Số nội bộ 11400.
 • Thời gian nộp hồ sơ nhập học:  từ ngày 22/12/2015 đến ngày 24/12/2015.
 • Nhập học (dự kiến): ngày 04/01/2016

5) Chương trình đào tạo, thời gian, hình thức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

Chương trình đào tạo của sinh viên liên thông là chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy đang áp dụng tại trường. Chương trình đào tạo có một số môn, ngành bắt buộc học bằng tiếng Anh (chi tiết xem tại website của trường). Sinh viên liên thông sử dụng kết quả học tập đã có (trình độ cao đẳng) để học tiếp trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc chuyển sang ngành đào tạo khác. Căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của sinh viên, nhà trường sẽ quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi sinh viên học.

Thời gian đào tạo được xác định trên số lượng tín chỉ sinh viên tích lũy được quy định theo quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường. Sinh viên có thể rút ngắn thời gian học để tốt nghiệp sớm hơn thời gian đào tạo quy định cho từng chương trình.

Hình thức đào tạo: Trường đại học Hoa Sen tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên chủ động đăng ký môn học trong mỗi học kỳ để hoàn tất chương trình đào tạo theo kế hoạch của bản thân. Sinh viên hệ liên thông học chung, thi hết môn và bảo vệ thực tập/khóa luận tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.
Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học chính quy đúng với ngành sinh viên học liên thông.

​6) Việc xét và công nhận môn học

6.1.  Các hình thức công nhận môn học

 • Miễn học, miễn thi, và chuyển điểm: công nhận số tín chỉ miễn tương ứng với chương trình đào tạo đại học chính quy của trường và điểm trung bình môn học là điểm của đúng môn đã học.
 • Miễn học, miễn thi, và không chuyển điểm: công nhận số tín chỉ miễn tương ứng với chương trình đào tạo đại học chính quy của trường và điểm trung bình môn học ghi là miễn.
 • Miễn học, phải thi: không công nhận tín chỉ được miễn. Sinh viên được miễn đăng ký môn học, được dự thi vào cuối học kỳ khi có môn học này và điểm tổng kết/trung bình môn học là điểm thi cuối học kỳ sinh viên đạt được. Nếu thi không đạt, sinh viên phải đăng ký học lại môn học này ở học kỳ sau (khi có lớp).

6.2.  Tiêu chí xét công nhận môn học

– Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 22/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 1166 /QĐ-BGH ngày 27/9/2012, và Quy định về việc quản lý môn học ban hành theo Quyết định số 760 /QĐ-BGH ngày 02/7/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen;
– Căn cứ nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của ngành , năm thí sinh đăng ký học liên thông tại trường Đại học Hoa Sen;
– Căn cứ kết quả học tập bậc cao đẳng của thí sinh và mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, các điều kiện bảo đảm chất lượng của trường mà thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng; chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét công nhận miễn trừ môn học cho các môn có cùng kiến thức, số lượng tín chỉ/đơn vị học trình tương đồng. Một số trường hợp cần thiết, có căn cứ thêm trên đề cương môn học của thí sinh đã học,
Hội đồng đào tạo liên thông dựa trên các căn cứ nêu trên để xét miễn môn học trong nội dung chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy theo nguyên tắc sau:
– Đối với các môn học thuộc Kiến thức giáo dục đại cương, Kiến thức cơ sở, Kiến thức bổ trợ tự do: Thí sinh được xét miễn học, miễn thi và không chuyển điểm. Trường hợp có xét trên đề cương môn học, nếu:

 • Đề cương môn đã học có nội dung khác biệt dưới 20% so với môn học của chương trình đào tạo của trường thì được miễn học, miễn thi, và không chuyển điểm;
 • Đề cương môn đã học có nội dung khác biệt từ 20% đến dưới 50% so với môn học của chương trình đào tạo của trường thì được miễn học nhưng phải thi;

– Đối với các môn thuộc Kiến thức ngành chính, Tốt nghiệp

 • Thí sinh đã đạt yêu cầu một môn học thuộc chương trình đào tạo của trường Đại học Hoa Sen, thí sinh được miễn học, miễn thi và chuyển điểm. Trường hợp có xét trên đề cương môn học, nếu:
 • Đề cương môn đã học có nội dung khác biệt dưới 20% so với môn học của chương trình đào tạo của trường thì được miễn học, miễn thi, và chuyển điểm;
 • Đề cương môn đã học có nội dung khác biệt từ 20% đến dưới 50% so với môn học của chương trình đào tạo của trường thì được miễn học nhưng phải thi;
 • Thí sinh hoàn tất môn học không thuộc chương trình đào tạo của trường Đại học Hoa Sen có điểm tổng kết môn học từ 7.0 (hệ 10) trở lên thì thí sinh được miễn học, miễn thi, và không chuyển điểm. Trường hợp có xét trên đề cương môn học, nếu:
 • Đề cương môn đã học có nội dung khác biệt dưới 20% so với môn học của chương trình đào tạo của trường thì được miễn học, miễn thi, và không chuyển điểm;
 • Đề cương môn đã học có nội dung khác biệt từ 20% đến dưới 50% so với môn học của chương trình đào tạo của trường thì được miễn học nhưng phải thi;
 • Thí sinh hoàn tất môn học không thuộc chương trình đào tạo của đại học Hoa Sen có điểm tổng kết môn học dưới 7.0 (hệ 10) thì thí sinh được miễn học nhưng phải thi.

– Đối với trường hợp xét trên đề cương môn học, nếu đề cương môn đã học có nội dung khác biệt từ 50% trở lên so với các môn trong chương trình đào tạo đại học chính quy thì thí sinh không được miễn môn học.

6.3.  Quy trình xét công nhận môn học

Trong thời gian nộp hồ sơ thi tuyển: Thí sinh nộp bản sao kết quả học tập có ghi rõ tên môn học, số tiết, đơn vị học trình hoặc số tín chỉ, điểm thi từng môn của chương trình cao đẳng hệ chính quy/nghề và chứng chỉ IELTS 4.5 hoặc TOEFL iBT 53 trở lên (nếu có).

Thời gian xét công nhận môn học:

 • Trước ngày 11/12/2015: Thí sinh bổ sung thông tin/hồ sơ xét miễn môn học, nếu trường có yêu cầu. Sau thời hạn này, trường sẽ không giải quyết xét miễn môn học, ngoại trừ thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ sau này.
 • Trước ngày 22/12/2015: Thông báo công nhận các môn học được miễn của từng sinh viên.
 • Ngày 22-24/12/2015: Thí sinh đăng ký môn học, nộp hồ sơ nhập học và phản hồi thông tin miễn môn học, nếu có sai sót.

7) Chương trình đào tạo và học phí

7.1.  Chương trình đào tạo, thời gian, hình thức đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

 • Chương trình đào tạo của sinh viên liên thông là chương trình đào tạo trình độ đại học hê chính quy đang áp dụng tại trường. Chương trình đào tạo có một số môn, ngành bắt buộc học bằng tiếng Anh (chi tiết xem tại website của trường). Sinh viên liên thông sử dụng kết quả học tập đã có (trình độ cao đẳng) để học tiếp trình độ cao hơn cùng ngành đào tạo hoặc chuyển sang ngành đào tạo khác. Căn cứ vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, văn bằng, kết quả học tập đã có của sinh viên, nhà trường sẽ quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ khi sinh viên học.
 • Thời gian đào tạo được xác định trên số lượng tín chỉ sinh viên tích lũy được quy định theo quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường. Sinh viên có thể rút ngắn thời gian học để tốt nghiệp sớm hơn thời gian đào tạo quy định cho từng chương trình.
 • Hình thức đào tạo: Trường đại học Hoa Sen tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, sinh viên chủ động đăng ký môn học trong mỗi học kỳ để hoàn tất chương trình đào tạo theo kế hoạch của bản thân. Sinh viên hệ liên thông học chung, thi hết môn và bảo vệ luận văn tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp cùng với sinh viên hệ chính quy.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng đại học chính quy đúng với ngành sinh viên học liên thông.

7.2.  Mức học phí:

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, học phí được qui định cho chương trình đào tạo vào đầu mỗi khóa học. Học phí một năm học được tính theo biên độ 12 tháng, bình quân cho khóa học là:

 • Chương trình Tiếng Việt: từ 3.600.000 đồng đến 3.800.000 đồng/tháng
 • Chương trình Tiếng Anh: từ 4.000.000 đồng đến 4.300.000 đồng/tháng

Học phí của sinh viên liên thông tùy thuộc vào số lượng tín chỉ sinh viên phải tiếp tục hoàn tất sau khi đã miễn trừ số tín chỉ của sinh viên tích lũy được. Từng sinh viên có số môn học và lộ trình học có thể khác nhau.

Thí sinh xem thông tin chi tiết các chương trình đào tạo và các hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập tại website của trường www.hoasen.edu.vn. Trường hợp cần tư vấn, giải đáp thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ trực tiếp, thí sinh liên hệ Văn phòng Tư vấn Tuyển sinh, Trường Đại học Hoa Sen:

 • Địa chỉ: Phòng 0001 (tầng trệt) – Cơ sở 1, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM
 • Điện thoại: 1900 1278 – Số nội bộ 11400 – Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn.

Xem thêm chi tiết thông báo
Tải mẫu: Phiếu đăng ký dự thi chương trình CĐ liên thông ĐH

Trường Đại học Hoa Sen

Tham khảo thêm

Facebook Youtube Tiktok Zalo