Đại học Hoa Sen – HSU

Tuyển sinh ĐH –CĐ 2014: Đại học Hoa Sen công bố môn thi chính

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen vừa công bố quy định cụ thể các ngành có môn thi chính trong kỳ thi tuyển sinh ĐH –CĐ 2014. Theo đó, đối với các môn thi chính này sẽ được nhân hệ số 2.

Trường có 5 ngành bậc đại học và 1 ngành bậc cao đẳng được xác định môn thi nhân hệ số 2 gồm:

Stt

Tên ngành Bậc

     Khối thi

Môn nhân hệ số 2 Ghi chú

1

Toán ứng dụng

ĐH

A, A1

Môn Toán

2

Ngôn ngữ Anh

ĐH

D1

Môn Anh văn

3

Thiết kế đồ họa

ĐH

H

Môn Vẽ trang trí màu hoặc Hình họa mỹ thuật

Có xét thêm khối V, H1, V1 khi xét tuyển

4

Thiết kế nội thất

ĐH

H

5

Thiết kế thời trang

ĐH

H

Môn Vẽ trang trí màu

6

Tiếng Anh

D1

Môn Anh văn

Trường Đại học Hoa Sen sẽ thực hiện các bước xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, Hội đồng tuyển sinh sẽ xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH hoặc CĐ được Bộ GD-ĐT công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Các ngành tuyển sinh còn lại không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi. Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển không thấp hơn mức điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT công bố.

>> Hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014

Đại học Hoa Sen

Xem thêm:

Tuyển sinh ĐH –CĐ 2014: Đại học Hoa Sen sẽ xét tuyển thêm khối V1 và H1 cho nhóm ngành Thiết kế

Quy định tuyển thẳng vào Đại học Hoa Sen trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014

Tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2014 – Khóa 14.1

Facebook Youtube Tiktok Zalo