Đại học Hoa Sen – HSU

Trường Đại học Hoa Sen đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT

Trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Hoa Sen, công tác tự đánh giá cấp cơ sở Nhà trường luôn được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Vì vậy, từ năm 2018, Nhà trường đã bắt đầu tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo Thông tư 12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19/05/2017.

Vào ngày 08/11/2019, đoàn Đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát, phỏng vấn và thị thực trực tiếp các hoạt động diễn ra tại Trường. Thông qua đó góp ý, phát hiện những điểm thiếu sót để Nhà trường tiếp tục bổ sung kịp thời phục vụ cho đợt khảo sát chính thức từ ngày 21/11 đến 27/11/2019, tại các cơ sở của Trường Đại học Hoa Sen.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức từ ngày 21-27/11/2019

Trải qua quá trình thực hiện công tác tự đánh giá, Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá trình Bộ GD&ĐT, được phép ký hợp đồng Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; hoàn thành quá trình kiểm định sơ bộ và chính thức với kết quả tốt. Ngày 14/02/2020, Trường Đại học Hoa Sen chính thức nhận Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT, trở thành trường đại học ngoài công lập tiếp theo đạt chuẩn kiểm định.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

TS. Phan Thị Việt Nam – Phó Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen cho biết: “Để đạt được kết quả này, từng thành viên trong Nhà trường đã nỗ lực không ngừng, luôn thể hiện tinh thần hợp tác và thấu hiểu văn hóa chất lượng suốt thời gian qua. Kết quả này cũng là minh chứng thuyết phục nhất cho thấy sự cam kết và minh bạch về chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường đối với các bên liên quan, tạo sự an tâm và tín nhiệm cho người học, nhà tuyển dụng. Chúng tôi nhận thức rõ “Chất lượng là cuộc hành trình, không phải là một điểm đến”. Vì vậy, với kết quả kiểm định này, Nhà trường sẽ tiếp tục thúc đẩy phát huy điểm mạnh và cải tiến những điểm còn hạn chế theo khuyến nghị của các chuyên gia đánh giá ngoài, nhằm nâng tầm chất lượng dạy và học cũng như văn hóa chất lượng trong Nhà trường”.

Với kết quả kiểm định chất lượng được công nhận, theo quy định của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, Trường Đại học Hoa Sen chính thức được quyền tự chủ trong việc mở ngành, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo,…

Facebook Youtube Tiktok Zalo