Đại học Hoa Sen – HSU

Thông tin về Học bổng Amcham năm 2011

1. Điều kiện tham gia:

  • Sinh viên hệ đại học từ năm 3 trở lên của các trường đại học sau: Đại học Quốc gia Tp. HCM, Đại học Ngoại thương TpHCM, Đại học Ngân hàng Tp. HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Luật Tp. HCM.
  • Dành cho sinh viên chưa tham gia chương trình học bổng các năm trước
  • GPA >=7.0
  • Tham gia tích cực vào các hoạt động của trường, xã hội và cộng đồng.
  • Giao tiếp tiếng Anh tốt.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: 21:00 16/10/2011

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.amchamvietnam.com/4604

Facebook Youtube Tiktok Zalo