Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo xét cấp học bổng Sen ưu tú năm học 2022-2023

Trường Đại học Hoa Sen thông báo về việc xét cấp Học bổng Ưu tú Sen vàng, Ưu tú Sen xanh năm học 2022 – 2023 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đang theo học hệ Đại học chính quy tại Trường trong lộ trình học 4 năm cụ thể: sinh viên hiện hữu các khóa 2019, 2020, 2021. Đối tượng không thuộc diện xét học bổng trong các trường hợp sau:

 • Đang tạm ngừng học hoặc đã tạm ngừng học ở ít nhất một học kỳ chính trong năm học 2021 – 2022;
 • Đã nhận Học bổng Duy trì cho năm học 2022 – 2023;
 • Đã hoàn tất chương trình đào tạo theo lộ trình chuẩn;
 • Sinh viên đã hoàn tất CTĐT hoặc đã hoàn tất CTĐT ngành thứ nhất mà đang học ngành thứ hai;
 • Sinh viên không còn môn học nào cần phải học trong CTĐT ở học kỳ bắt đầu cấn trừ HB;
 • Đang thi hành kỷ luật tại Trường từ mức khiển trách trở lên;
 • Sinh viên đang theo học chương trình đào tạo từ xa;
 • Sinh viên đã học quá lộ trình chuẩn 4 năm.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 22/08/2022

3. Chi tiết thông báo sinh viên:

4. Thủ tục nộp hồ sơ: Tải hồ sơ tại đây TẢI HỒ SƠ – HB SEN ƯU TÚ

 • Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tuyến tại đây;
 • Sinh viên scan đầy đủ hồ sơ thành 1 file PDF duy nhất (File scan phải rõ ràng đảm bảo chất lượng hình ảnh và nội dung);
 • File PDF đính kèm có nội dung: “MSSV_Họ và tên_Hồ sơ HB Ưu Tú Sen vàng/Ưu tú Sen xanh”;
 • Sinh viên đăng nhập bằng email của sinh viên Hoa Sen để đăng ký thông tin.
 • Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Trải nghiệm và Việc làm sinh viên: Số điện thoại 02873.091.991 ext 11243; email dichvusinhvien@hoasen.edu.vn hoặc chị Nguyễn Thị Thủy thuy.nguyenthi3154@hoasen.edu.vn để được giải đáp.
Facebook Youtube Tiktok Zalo