Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo V/v DKMH online cho học kỳ Hè năm học 2020-2021 (20.2B)

Phòng Đào tạo đại học gửi các bạn Thông báo V/v Đăng ký môn học (DKMH) online cho học kỳ Hè năm học 2020-2021 (20.2B), với các nội dung lưu ý như sau:

1. SV đọc kỹ thông tin trong file thông tin liên quan DKMH trong quá trình DKMH, Các câu hỏi mà thông tin có ghi trong thông báo sẽ không được ưu tiên trả lời.

2.  Đối tượng thực hiện: Tất cả các SV còn thời gian học tại Trường (trừ SV khóa 2020)

3.  SV khóa 2020 sẽ chia học GDQP và EIC 6 trong học kỳ Hè (sẽ có thông báo sau)

4. Thời gian thực hiện từ 12g45 ngày 17/06/2021 đến 17g00 ngày 22/06/2021.

Mọi thắc mắc SV liên hệ:

a)   Email: dkmh@hoasen.edu.vn  (Nội dung email phải ghi rõ thông tin: MSSV, học tên, lớp, nội dung hỏi. Email có thông tin đầy đủ sẽ được ưu tiên nhận được phản hồi).

b)   Điện thoại hoặc gặp trực tiếp Bộ phận hỗ trợ ĐKMH: (028) 73091991 (ext: 12235 hoặc 12223) hoặc 19006461 (khi các line nội bộ bận)

>> Hướng dẫn Đăng ký môn học Học kỳ Hè (2034) năm học 2020-2021

Facebook Youtube Tiktok Zalo