Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Theo đề án tự chủ tuyển sinh của trường Đại học Hoa Sen được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận ngày 13/2 /2015, Trường Đại học Hoa Sen thông báo việc tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2015 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và tương đương; đáp ứng các qui định về sức khỏe, yêu cầu của ngành học và các điều kiện dự thi khác theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Chỉ tiêu: 2630 (2430 Đại học, 200 Cao đẳng)

2. Phương thức tuyển sinh

Trường tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia cho 21 ngành bậc Đại học và 5 ngành bậc Cao đẳng. Trong đó, 3 ngành thuộc nhóm mỹ thuật ứng dụng được xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia với môn năng khiếu hoặc tuyển tập nghệ thuật.

Ngoài ra, trường còn xét tuyển đối với:

 • Thí sinh có chứng chỉ Anh văn quốc tế đạt yêu cầu hoặc thí sinh là học sinh giỏi trường THPT chuyên dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT.
 • Thí sinh đăng ký 5 ngành bậc cao đẳng dựa trên kết quả học tập 3 năm THPT và phỏng vấn (tùy ngành).

Trường tuyển thẳng tất cả thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng (không hạn chế số lượng) theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của trường năm 2015. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của trường.

3. Phương thức tuyển sinh chi tiết, thời gian và tiêu chí xét tuyển của từng phương thức

Trường tổ chức xét tuyển theo 5 phương thức cụ thể như sau:

Phương thức 1. Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi THPT quốc gia 

(xem chi tiết các ngành tuyển sinh: 18 ngành bậc đại học, 5 ngành cao đẳng; và tổ hợp các môn xét tuyển dành cho phương thức này: tại đây)
a. Tiêu chí

 • Đạt điều kiện sơ tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở trên đối với bậc đại học, 5.0 điểm trở lên đối với bậc cao đẳng)
 • Tổng điểm của 3 môn xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đạt mức tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT và điểm ưu tiên khư vực, đối tượng.

b. Thời gian nộp sơ tuyển:

 • Đợt 1: từ ngày 16/03/2015 đến hết ngày 15/4/2015.
 • Đợt 2: từ ngày 06/07 đến hết ngày 24/07/2015

c. Hồ sơ sơ tuyển

 • Phiếu đăng ký sơ tuyển theo mẫu (tải mẫu) hoặc đăng ký online
 • Bản photo (hoặc file nếu nộp online) kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (học bạ/Sổ liên lạc có điểm).

Phương thức 2. Xét tuyển kết hợp giữa kết quả Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển năng khiếu

(xem chi tiết 3 ngành tuyển sinh thuộc nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng và tổ hợp các môn xét tuyển dành cho phương thức này: tại đây)
a. Tiêu chí

 • Đạt điều kiện sơ tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5.5 điểm)
 • Các môn năng khiếu/tuyển tập nghệ thuật đạt mức điểm tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của trường;
 • Điểm môn thi của kỳ thi THPT quốc gia đạt mức tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT, và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

b. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Sơ tuyển:
  • Đợt 1: từ ngày 16/03/2015 đến hết ngày 15/4/2015
  • Đợt 2: từ ngày 06/07 đến hết ngày 24/07/2015
 • Tuyển tập nghệ thuật (đối với thí sinh không có kết quả thi môn năng khiếu của các trường đại học có tổ thi năng khiếu năm 2015): từ ngày 16/3/2015 (có thể nộp vào các ngày làm việc trong năm để chuẩn bị trước cho các đợt xét tuyển. Lịch phỏng vấn được sắp xếp và thông báo trên website hoặc trực tiếp đến từng thí sinh).

c. Hồ sơ

Sơ tuyển

 • Phiếu đăng ký sơ tuyển theo mẫu (tải mẫu) hoặc đăng ký online 
 • Bản photo (hoặc file nếu nộp online) kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (học bạ/Sổ liên lạc có điểm).

Tuyển tập nghệ thuật:

 • Phiếu nộp tuyển tập nghệ thuật theo mẫu (tải mẫu)
 • Tối thiểu 7 tác phẩm trình bày trên khổ giấy A4, chủ đề tự do. Thí sinh xem chi tiết hướng dẫn thực hiện tuyển tập nghệ thuật: tại đây 

Phương thức 3. Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ Anh văn quốc tế

(dành cho tất cả các ngành bậc đại học và cao đẳng)

a. Tiêu chí

 • Chứng chỉ Anh văn IELTS từ 6.5 trở lên (TOEFL iBT từ 89 trở lên) đối với bậc đại học hoặc IELTS từ 6.0 trở lên (TOEFL iBT từ 80 trở lên) đối với bậc cao đẳng.
 • Điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11, 12 từ 6.0 trở lên đối với bậc đại học hoặc 5.5 trở lên đối với bậc cao đẳng;
 • Đối với 3 ngành thuộc nhóm Mỹ thuật ứng dụng, thí sinh phải đạt điểm môn năng khiếu tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào của trường.

b. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 06/7/2015 (theo các mốc thời gian xét tuyển của trường)
c. Hồ sơ

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu
 • Bản photo chứng chỉ Anh văn quốc tế còn hạn sử dụng đến hạn cuối nộp hồ sơ
 • Bản photo học bạ 3 năm THPT

Phương thức 4. Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT chuyên và bài luận

(dành cho tất cả các ngành bậc đại học và cao đẳng)
a. Tiêu chí

 • Kết quả học 3 năm THPT chuyên đạt từ loại giỏi trở lên;
 • Hạnh kiểm 3 năm THPT xếp loại tốt;
 • Bài luận nêu rõ mục tiêu học tập, nghề nghiệp và lý do tại sao chọn trường Đại học Hoa Sen để thực hiện mục tiêu;
 • Đối với 3 ngành bậc đại học thuộc nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng, thí sinh phải đạt điểm môn năng khiếu tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định.

b. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 06/7/2015 (theo các mốc thời gian xét tuyển của trường)
c. Hồ sơ:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu
 • Bài luận
 • Bản photo học bạ 3 năm THPT

Phương thức 5. Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT và phỏng vấn

a. Tiêu chí:

 • Điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 5.5 trở lên;
 • Phỏng vấn (bắt buộc đối với tất cả thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ngành Quản trị văn phòng và các thí sinh ngành khác có điểm trung bình cộng bằng nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu)

b. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 06/7/2015 (theo các mốc thời gian xét tuyển của trường)
c. Hồ sơ:

 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu
 • Bản photo học bạ 3 năm THPT

III. HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

1. Mức học phí:

Trường Đại học Hoa Sen tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, học phí được qui định cho chương trình đào tạo vào đầu mỗi khóa học. Học phí một năm học được tính theo biên độ 12 tháng, bình quân cho khóa học là:
1.1. Bậc Đại học:

 • Chương trình Tiếng Việt: từ 3.600.000 đồng đến 3.800.000 đồng/tháng
 • Chương trình Tiếng Anh: từ  4.000.000 đồng  đến 4.300.000 đồng/tháng
 • Ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất: từ  3.600.000 đồng đến 3.900.000 đồng/tháng
 • Ngành Thiết kế thời trang: từ  4.800.000 đồng đến 4.900.000 đồng/tháng

1.2. Bậc Cao đẳng: từ 3.200.000 đồng đến 3.500.000đồng/tháng

 • Học phí từng học kỳ phụ thuộc vào việc lựa chọn đăng ký môn học và lộ trình học của sinh viên.

2. Chính sách học bổng:

Trường có chính sách học bổng tài năng, khuyến học và vượt khó cho các thí sinh đăng ký hồ sơ dự tuyển vào trường. Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển học bổng theo hướng dẫn của thông báo về việc xét cấp học bổng tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015 (hệ chính quy).

Thí sinh xem thông tin chi tiết về chính sách học bổng, các chương trình đào tạo và các hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập tại website của trường www.hoasen.edu.vn. Trường hợp cần tư vấn, giải đáp thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ trực tiếp, thí sinh liên hệ bộ phận Tư vấn Tuyển sinh – Trường đại học Hoa Sen:

 • Địa chỉ: Phòng 0001 – Cơ sở 1, số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. HCM
 • Điện thoại: 1900 1278 – Số nội bộ 11400
 • Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn.

Đại học Hoa Sen

Tham khảo thêm:

>> Toàn cảnh tuyển sinh ĐH, CĐ 2015
>> Chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng 2015

Facebook Youtube Tiktok Zalo