Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo tổ chức trực tuyến thi cuối HK và báo cáo bảo vệ cuối HK 2 năm học 2020-2021

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, Trường Đại học Hoa Sen quyết định tổ chức thi, báo cáo, bảo vệ trực tuyến Khóa luận, Đồ án, Thực tập tốt nghiệp, Thực tập nhận thức và cuối học HK 2 năm học 2020-2021.

Chi tiết nội dung, xem tại đây.

Facebook Youtube Tiktok Zalo