Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học cho sinh viên lần 6 (Năm học 2014 – 2015)

Nhằm khuyến khích và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Đại học Hoa Sen, Phòng Nghiên cứu khoa học của trường, phối hợp với các Khoa, Bộ môn và Đoàn trường sẽ tổ chức hội thảo NCKH cho sinh viên dự kiến vào tháng 7 năm 2015 tại ĐH Hoa Sen, TPHCM (Sẽ thông báo chính xác ngày và địa điểm cụ thể sau).

I. Mục đích hội thảo

Mục tiêu chính của hội thảo là xây dựng văn hóa nghiên cứu trong trường Đại học Hoa Sen, tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện khả năng nghiên cứu, thực hành kỹ năng trình bày và tranh luận.

Thông qua việc tổ chức hội thảo, nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ mọi sinh viên tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, qua đó phát huy năng lực, khám phá và khẳng định bản thân cũng như trau dồi những những phương pháp và kỹ năng cần thiết cho con đường phát triển chuyên nghiệp sau này.

II. Nội dung hội thảo

  1. Báo cáo tổng quát về tình hình NCKH của sinh viên.
  2. Các sinh viên báo cáo công trình nghiên cứu, có thể là các đề án có giá trị, được chọn lọc từ các đồ án môn học, toàn phần hay một phần của luận văn tốt nghiệp. Nhà trường khuyến khích các giảng viên hướng dẫn và sinh viên chọn chọn đề tài nghiên cứu ngay từ đầu năm học đề có thời gian thực hiện đề tài.
  3. Thảo luận.
  4. Trao giải thưởng cho các báo cáo đạt yêu cầu.

III.  Hỗ trợ kinh phí của nhà trường và quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu

1. Kinh phí

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên trong thời gian thực hiện đề tài NCKH, trường Đại học Hoa Sen dự kiến sẽ hỗ trợ kinh phí tối đa là 2.000.000 đồng (bằng chữ: hai triệu đồng) cho mỗi đề tài tùy theo quy mô và tính chất của đề tài.

Kinh phí hỗ trợ sẽ được cấp thành hai lần:

a) Lần 1:  Sinh viên nhận tạm ứng 500.000 đồng vào ngày tập huấn NCKH SV, dựa vào đề cương nghiên cứu được đề xuất từ các khoa và được hội đồng khoa học nhà trường duyệt (số tiền này không cần chứng từ, trưởng nhóm nghiên cứu ký nhận vào danh sách đăng ký đề tài đã được duyệt).

b) Lần 2: Sau khi sinh viên nộp báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, sinh viên cung cấp các chứng từ cho Phòng NCKH (các chi phí đã sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài và có kèm theo bảng dự trù kinh phí được giảng viên hướng dẫn ký duyệt). Chứng từ phải đúng theo quy định của phòng kế toán: Hóa đơn VAT cho các khoản chi trên 100.000đồng (Thông tin ghi hóa đơn: Đơn vị mua hàng: Trường Đại học Hoa Sen; Người mua hàng: Tên thành viên trong nhóm; Địa chỉ: 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM, MTS: 0301 310 125)

2. Quy trình xét duyệt đề tài nghiên cứu và các mốc thời gian cần lưu ý

2.1. Từ khi nhận được thông báo, đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên, các tổ bộ môn đưa ra một số đề tài nghiên cứu gợi ý cho sinh viên. Sinh viên có thể chọn đề tài trong số những chủ đề gợi ý hoặc tự chọn và đăng ký tại Khoa. Các Khoa tổ chức phân công giảng viên hướng dẫn.

2.2.  Sinh viên đăng ký đề tài và nộp đề cương nghiên cứu tại khoa. Hạn chót: 20/12/2014. Đề tài nghiên cứu phải có giảng viên hướng dẫn, ghi đầy đủ các thông tin: họ và tên, MSSV, lớp, địa chỉ email, điện thoại di động các thành viên trong nhóm, nhóm trưởng.

2.3.  Hội đồng khoa học khoa xét duyệt đề cương nghiên cứu của sinh viên, có biên bản nhận xét và xếp hạng, sau đó khoa gửi biên bản xét duyệt về Phòng Nghiên cứu khoa học.

Thời hạn:  Từ 22/12/2014 đến 26/12/2014.

2.4. Ngày 20/01/2015 sinh viên nhận tạm ứng kinh phí tại phòng NCKH (phòng 805 – CS số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, sẽ có thông báo cụ thể qua email cho sinh viên). Sinh viên tiến hành các công đoạn kế tiếp của quá trình nghiên cứu.

2.5.  Sinh viên nộp báo cáo kết quả nghiên cứu tại khoa. Hạn chót: 26/06/2015

2.6.  Hội đồng khoa học khoa đánh giá các báo cáo kết quả nghiên cứu và đề nghị tuyển chọn các báo cáo sẽ được trình bày tại hội thảo NCKH sinh viên toàn trường và chuyển kết quả về cho phòng NCKH (người tiếp nhận anh Võ Tiến Tân)

Thời hạn: từ 29/06 đến 04/07/2015.

2.7.  Hội đồng khoa học trường xét duyệt các báo cáo được các khoa tuyển chọn. Từ 06/07 đến 10/07/2015.

2.8.  Sinh viên làm thủ tục nhận phần kinh phí còn lại (làm bảng kê các mục kinh phí đã sử dụng, có chứng từ hợp lệ, có bảng duyệt kinh phí của giảng viên hướng dẫn) nộp tại PNCKH. Kinh phí được duyệt sẽ thông tin cho sinh viên qua email.

2.9. Tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên: Cuối tháng 07/2014. Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo sau.

3.  Quy mô hội thảo và thành phần tham dự

Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 135 người: Sinh viên báo cáo (khoảng 18 báo cáo-40SV), ban tổ chức (khoảng 5 người), hội đồng giám khảo phụ trách (10 người vì dự kiến sẽ có hai tiểu ban), giảng viên hướng dẫn (khoảng 15 người), khách mời (khoảng 3-5 người), các giảng viên và sinh viên quan tâm (khoảng 60 người).

4. Yêu cầu và thể lệ gửi bài tham gia

  • Bài viết được trình bày trên giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, khoảng cách dòng 1,5,  thống nhất toàn bài, không quá 30 trang đánh máy, ghi rõ họ tên sinh viên và giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, địa chỉ, điện thoại, email của tác giả.
  • Bài viết bằng có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, sinh viên được khuyến khích viết bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh. Bản tóm tắt (abstract), không quá 200 từ, phải được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Anh.

5. Giải thưởng cho các báo cáo xuất sắc: Dự kiến có 8 giải thưởng

  • 2 Giải nhất: 2.000.000 đồng/giải
  • 2 Giải nhì: 1.500.000 đồng/giải
  • 2 Giải ba: 1.000.000 đồng/giải
  • 2 Giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải

6. Liên hệ hội thảo

Xin vui lòng liên hệ tại văn phòng khoa, thư ký khoa hoặc giảng viên phụ trách.

Hoặc phòng Nghiên cứu Khoa học, ĐH Hoa Sen phòng 805, Cơ sở số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM, địa chỉ email: tan.votien@hoasen.edu.vn; ĐT: 1900 1278 – ext. 11285.

>> Xem thông báo chi tiết

Phòng Nghiên cứu khoa học – Đại học Hoa Sen

Facebook Youtube Tiktok Zalo