Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo: Tổ chức học phần đồ án/đề án trong chương trình đào tạo dưới hình thức cuộc thi

Để tăng cường trải nghiệm trong phương pháp dạy và học, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) thông báo thay đổi hình thức một số học phần trong chương trình đào tạo đề án/đồ án bằng hình thức cuộc thi ngành kể từ học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 để Sinh viên đăng ký tham gia.

Danh sách các đề án cuộc thi tổ chức năm học 2022 – 2023

Tham gia các đồ án/đề án, Sinh viên sẽ tận dụng được tối đa kiến thức chuyên ngành đã học trên lớp, đồng thời, phát triển các kỹ năng về lập kế hoạch, lãnh đạo, làm việc nhóm, thuyết trình, kêu gọi tài trợ… Từ đó, phát huy tối đa năng lực của bản thân, làm chủ các dự án dưới sự đầu tư của Nhà trường và sự giám sát của các Giám đốc chương trình, giảng viên hướng dẫn.

Danh sách các học phần đồ án/đề án thay đổi, cách thức đăng ký và các tiêu chí đánh giá chi tiết trong file đính kèm. Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn tại cổng thông tin sinh viên. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về việc đăng ký học phần đồ án/đề án, sinh viên có thể liên hệ thầy cô Giám đốc Chương trình để được tư vấn.

Facebook Youtube Tiktok Zalo