Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo quyết định cấp 43 suất học bổng Sen Hồng đợt 2 năm học 2020 -2021

Trung tâm Trải nghiệm việc làm sinh viên thông báo về việc xét cấp học bổng sinh viên năm học 2020-2021. Theo đó, Hội đồng quyết định cấp 43 suất học bổng Sen Hồng đợt 2 năm học 2020-2021 cho các sinh viên theo danh sách đính kèm. (►xem Danh sách cấp học bổng Sen Hồng)

Học bổng được cấn trừ vào học phí của các môn học còn lại của chương trình đào tạo và theo kết quả đăng ký môn học của từng học kỳ tính từ học kỳ I năm học 2021-2022 (mã học kỳ 2131) đến học kỳ hè năm học 2021-2022 (mã học kỳ 2134)

Học bổng không được áp dụng cho các môn ngoài chương trình đào tạo, các môn học lần hai và không chi hoàn học bổng nếu sinh viên không sử dụng hết trong đăng ký môn học. Sinh viên có tên trên sẽ được nhận Học bổng theo thông báo của Phòng Tài chính – Kế toán.

>> Chi tiết thông báo, xem tại đây

Facebook Youtube Tiktok Zalo