Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo Hướng dẫn đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Để kịp thời giải đáp thắc mắc về thời gian chính thức đăng ký môn học Học kỳ I – Năm học 2021 – 2022 (2131), Phòng Đào tạo đại học trường Đại học Hoa Sen xin được thông tin như sau:

  • Sinh viên các khóa 2015, 2016, 2017, 2018: bắt đầu đăng ký từ 12h45 ngày 13/08/2021 đến 09h00 ngày 15/08/2021.
  • Sinh viên khóa 2019: bắt đầu đăng ký từ 12h45 ngày 15/08/2021 đến 09h00 ngày 17/08/2021.
  • Sinh viên khóa 2020: bắt đầu đăng ký từ 12h45 ngày 17/08/2021 đến 09h00 ngày 19/08/2021.
  • Sinh viên 4 ngành Thiết kế Thời trang, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Đồ họa và Nghệ thuật Số của khóa 2018, 2019, 2020 không đăng ký môn học trực tuyến do các môn bắt buộc theo lộ trình mẫu Học kỳ 1 (2021 – 2022) được xếp thời khóa biểu sẵn; sẽ được thông tin chính thức trên trang: http://htttsv.hoasen.edu.vn/ từ ngày 21/08/2021. Với các môn TỰ CHỌN, sinh viên sẽ đăng ký môn học bổ sung trực tuyến từ 09h30 ngày 26/08/2021 đến 16h00 ngày 28/08/2021.

Xem thông tin chi tiết “HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2021-2022 (2131)” hoặc truy cập vào trang: http://htttsv.hoasen.edu.vn

Đối với chính sách học phí, Nhà trường sẽ có thông báo chính thức chậm nhất vào ngày 10/08/2021.

Facebook Youtube Tiktok Zalo