Đại học Hoa Sen – HSU

Thông báo chính sách học phí, thu học phí dành cho sinh viên Hoa Sen năm học 2021-2022

Nhà trường kính thông báo đến quý Phụ huynh và các bạn Sinh viên các khóa từ khóa 2020 trở về trước chính sách học phí và thu học phí năm học 2021-2022 như sau:

Đối với chính sách học phí cho cả năm học 2021-2022, nhà trường áp dụng mức học phí chính quy năm học 2021-2022 bằng với học phí của năm học 2020-2021 và không đổi cho các năm còn lại khi học lần đầu cho đến khi kết thúc khóa học.Bên cạnh đó, nhà trường áp dụng chính sách hỗ trợ Phụ huynh vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng để đóng học phí cho Sinh viên năm học 2021-2022. Nhà trường sẽ thông tin hướng dẫn chi tiết đến quý Phụ huynh và Sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Đối với chính sách học phí, thu phí cho Học kỳ 1 năm học 2021-2022, nhà trường giảm 5% học phí chính quy Học kỳ 1 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

  • Đối với Sinh viên khóa 2018: Học phí đã được cố định trong toàn khóa học, đồng thời Nhà trường giảm 5% học phí của Học kỳ 1 năm học 2021-2022.
  • Đối với Sinh viên khóa 2019, 2020: Nhà trường không áp dụng chính sách tăng học phí 5% như đã thông báo trong TB số 261/TB-ĐHHS ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, đồng thời giảm 5% học phí của Học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Sinh viên được đóng học phí chính quy Học kỳ 1 năm học 2021-2022 tối đa 2 lần. Theo đó, Sinh viên đóng 50% học phí và các khoản phí, lệ phí (nếu có) từ ngày 24/8 – 30/8/2021; 50% học phí còn lại đóng trước ngày 30/11/2021.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các khóa từ khóa 2020 trở về trước. Nhà trường sẽ có hướng dẫn cách thức đóng học phí theo phương thức này đến quý Phụ huynh và Sinh viên trong thời gian sớm nhất.

>> Xem thông tin chi tiết thông báo

Facebook Youtube Tiktok Zalo