Tag: kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí

Cơ hội kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí – Đại học Hoa Sen và The Manchester College (Vương Quốc Anh) phối hợp tổ chức
Từ tháng 5/2011, trường Đại học Hoa Sen phối hợp với trường Cao đẳng Manchester (Vương Quốc Anh) tổ chức buổi kiểm tra tiếng Anh miễn phí dành cho các bạn học sinh THPT đang theo học lớp 11, 12. Buổi kiểm tra được thực hiện với mục đích hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên đánh giá lại đúng trình độ tiếng Anh hiện nay của mình dựa theo chương trình IELTS. Trên cơ sở đó, các chuyên viên tư vấn của nhà trường sẽ đề xuất các ý kiến tham khảo, đề xuất phương hướng học tập,...
image