Đại học Hoa Sen – HSU

Quy định tuyển thẳng vào Đại học Hoa Sen trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Trường Đại học Hoa Sen quy định việc tuyển thẳng vào trường trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng, ngành và bậc học tuyển thẳng

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 sẽ được tuyển thẳng vào trường, gồm các đối tượng như sau:

1. Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 được tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với môn thí sinh dự thi.

2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kĩ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải; đoạt giải khuyến khích được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn thí sinh đoạt giải.

3. Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, Toán, Tiếng Anh và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 được tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng. Cụ thể:

Môn đạt giải

Đạt giải

Tuyển thẳng vào ngành đào tạo

Bậc học

Tin học

 Nhất, nhì, ba

Công nghệ thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần

Đại học

Toán

Nhất, nhì, ba

Toán ứng dụng

Đại học

Tiếng Anh

 Nhất, nhì, ba

Ngôn ngữ Anh

Đại học

Khuyến khích

Tiếng Anh

Cao đẳng

4. Các đối tượng khác theo quy định của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 được tuyển thẳng vào ngành, bậc học phù hợp với điều kiện, nguyện vọng của thí sinh và yêu cầu của ngành.

–   Thí sinh đạt giải trong Hội thi Khoa học kỹ thuật, thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp do Bộ GD&ĐT tổ chức; tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2014 và không sử dụng quyền tuyển thẳng, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi không có môn nào bị điểm 0 và có kết quả thi:

+    Đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của bậc đại học do Bộ GD&ĐT quy định trở lên, thí sinh được tuyển thẳng vào ngành dự thi bậc đại học có môn thi đạt giải (đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba)

+   Đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của bậc cao đẳng do Bộ GD&ĐT quy định trở lên, thí sinh được tuyển thẳng vào ngành dự thi bậc cao đẳng có môn thi đạt giải (đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích)

–   Những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tuyển thẳng theo quy định; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; thí sinh thuộc 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ được xét tuyển thẳng với điều kiện là học sinh giỏi ba năm THPT, có kết quả tốt nghiệp THPT loại giỏi và phù hợp yêu cầu của ngành, bậc học.

Thí sinh thuộc đối tượng này phải học bổ sung kiến thức 01 năm tại một trường dự bị đại học trước khi vào học chính thức tại trường. Chương trình học dựa trên cơ sở quy định môn học bồi dưỡng kiến thức và đánh giá đối với học sinh hệ dự bị đại học.

Điều 2. Chỉ tiêu tuyển thẳng

Trường Đại học Hoa Sen tuyển thẳng tất cả các thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng của trường và không hạn chế số lượng thí sinh tuyển thẳng. Chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 của trường.

Thí sinh được tuyển thẳng vào trường phải đóng học phí theo quy định mức học phí cho từng ngành học của trường. Trường hợp thí sinh có hồ sơ đăng ký học bổng và được trường xét cấp, thí sinh sẽ hưởng mức học bổng theo quyết định cấp học bổng.

Điều 3. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng

1.   Đối với thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2014. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển đến trường Đại học Hoa Sen trước ngày 25/6/2014. Hồ sơ gồm:

–  Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục 1);

–  Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi Khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

–  Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;

–  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ (4 x 6).

–  Lệ phí tuyển thẳng: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

2.  Đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia và không dùng quyền tuyển thẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày bắt đầu nhận hồ sơ đến hết ngày 17/4/2014 hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Hoa Sen từ ngày 19/4/2014 đến 29/4/2014. Hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục 2);

–  Bản sao hợp lệ : Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2014.

3.  Đối với thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/6/2014. Các Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển đến trường Đại học Hoa Sen trước ngày 25/6/2014. Hồ sơ gồm:

–  Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 3);

–  Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

–  Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;

–  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

–  Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;

–  Lệ phí xét tuyển thẳng: 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).

Điều 4. Thông báo kết quả tuyển thẳng

Kết quả tuyển thẳng được gởi về cho các Sở Giáo dục và Đào tạo và thông báo tại trường (trên bản tin thông tin tuyển sinh và trang web của trường – www.hoasen.edu.vn) theo các mốc thời gian như sau:

a) Trước ngày 30/6/2014: đối với thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng

b) Trước ngày 15/8/2014: đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia không sử dụng quyền tuyển thẳng.

Điều 5. Thực hiện

Phòng Đào tạo Trường Đại học Hoa Sen chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, các bộ phận chức năng trong trường để thực hiện quy trình tuyển thẳng theo đúng quy định và báo cáo kết quả tuyển thẳng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/08/2014./.

>> Xem thông báo chi tiết

>> Phụ lục số 1: PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

>> Phụ lục số 2: PHIẾU ĐĂNG KÝ  ƯU TIÊN  XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

>> Phụ lục số 3: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014

                                                                                                 

Facebook Youtube Tiktok Zalo