Đại học Hoa Sen – HSU

Phương án tuyển sinh chính thức năm 2015 của trường Đại học Hoa Sen

Bộ GD&ĐT vừa chính thức xác nhận Đề án tuyển sinh đáp ứng các yêu cầu quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành của trường ĐH Hoa Sen. Đề án này đã được điều chỉnh dựa trên các tiếp thu ý kiến của Bộ và của công chúng của phiên bản đầu tiên. Các điểm chính của phương án tuyển sinh chính thức năm 2015 bao gồm:

1. Phương thức tuyển sinh:

Năm 2015, Trường Đại học Hoa Sen thực hiện phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng bằng phương thức xét tuyển. Trước khi xét tuyển, căn cứ trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trường tổ chức sơ tuyển dựa trên điểm trung bình học bạ THPT.

1.1. Sơ tuyển:

Trường căn cứ kết quả học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 để sơ tuyển. Thí sinh đạt yêu cầu vòng sơ tuyển và đủ điều kiện tốt nghiệp THPT sẽ được xét tuyển. Vòng sơ tuyển này áp dụng cho phương thức xét tuyển 1 và 2; các phương thức xét tuyển 3, 4 và 5 không thực hiện sơ tuyển.

1.2. Xét tuyển:

Phương thức và chỉ tiêu cụ thể của từng phương thức xét tuyển như sau:

Tiêu chí Diễn giải Bậc Đại học Bậc Cao đẳng
Thiết kế đồ hoạ, Thời trang, Nội thất Các ngành còn lại
Chỉ tiêu Tổng chỉ tiêu tất cả các ngành là 2.630 2.430 200
Điểm tối thiểu sơ tuyển (đối với phương thức 1 và 2) Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 5,5 6,0 5,0
Xét tuyển (5 phương thức, chi tiết từng phương thức xem mục 2 bên dưới)
Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia (có sơ tuyển) 1.930
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển năng khiếu (có sơ tuyển) 200
Phương thức 3:  Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ Anh văn quốc tế (không sơ tuyển) 270
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm THPT và bài luận dành các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên (không sơ tuyển). 130
Phương thức 5: Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT và phỏng vấn (không sơ tuyển, tùy ngành) 100
Tuyển thẳng Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng không phải đăng ký xét tuyển, chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Điều kiện, tiêu chí và thời gian xét tuyển của từng phương thức

(Nhấn vào từng phương thức xét tuyển bên dưới để xem thông tin chi tiết; nhấn vào lần nữa để đóng lại phương thức đó)

2.1 Phương thức 1: Xét tuyển trên kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia

a. Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và đã tốt nghiệp THPT. Các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng không phải đăng ký xét tuyển, chỉ cần nộp hồ sơ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1.930
c. Các ngành xét tuyển và môn xét tuyển

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp các môn thi xét tuyển
A Bậc Đại học

1

Toán ứng dụng  D460112 1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (khối D1,3)
4) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (khối mới)

Hệ số 2 môn Toán đối với ngành Toán ứng dụng

2 Truyền thông và mạng máy tính D480102
3 Kỹ thuật phần mềm D480103
4 Công nghệ thông tin  D480201
5 Hệ thống thông tin quản lý D340405
6 Công nghệ môi trường D510406 1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Hóa học, Sinh học (khối B)
3) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (khối mới)
4) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (khối mới)
7 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Hóa học, Sinh học (khối B)
4) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (khối D1,3)
8 Quản trị kinh doanh   D340101 1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (khối D1,3)
4) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)
9 Marketing D340115
10 Kinh doanh quốc tế  D340120
11 Tài chính – Ngân hàng  D340201
12 Kế toán   D340301
13 Quản trị nhân lực D340404
14 Quản trị công nghệ truyền thông D340409
15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành  D340103
16 Quản trị khách sạn  D340107
17 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  D340109
18 Ngôn ngữ Anh  D220201 1) Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (khối D1)
2) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)
3) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)
4) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (khối mới)
Hệ số 2 môn Tiếng Anh
B Bậc cao đẳng
1 Quản trị kinh doanh   C340101 1) Toán, Vật lý, Hóa học (khối A)
2) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (khối A1)
3) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (khối D1,3)
4) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (khối mới)
2 Kinh doanh quốc tế  C340120
3 Quản trị khách sạn C340107
4 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  C340109
5 Quản trị văn phòng C340406

d. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển

Điều kiện xét tuyển:

 • Đạt điều kiện sơ tuyển: điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với bậc đại học, riêng các ngành thuộc nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng từ 5,5 điểm trở lên; từ 5,0 điểm trở lên đối với bậc cao đẳng (không áp dụng đối với thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và thí sinh liên thông từ hệ cao đẳng lên đại học).
 • Công thức tính sơ tuyển điểm trung bình học bạ (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trung bình = [(Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11) x 2 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 12]/5
 • Tốt nghiệp THPT;
 • Điểm xét tuyển: Tổng điểm của 3 môn xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đạt mức tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT; và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định trúng tuyển căn cứ tổng điểm ba môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét điểm xét tuyển từ cao xuống. Trong đó các môn chính nhân hệ số 2.

e. Lịch tuyển sinh:

 • Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo các quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng đối với sơ tuyển, thí sinh cần nộp trước Phiếu đăng ký sơ tuyển theo mẫu của trường, gồm có điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 để trường sơ tuyển (khuyến khích thí sinh đăng ký sơ tuyển trực tuyến qua hệ thống đăng ký của trường). Trường hợp, thí sinh chưa đăng ký sơ tuyển trước, khi có kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia nếu đạt điều kiện sơ tuyển vẫn có thể đăng ký bổ sung trong thời gian xét tuyển các đợt của trường.
 • Thời gian nộp sơ tuyển : từ ngày 16/3/2015 đến hết ngày 15/4/2014, hoặc nộp trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển.

2.2 Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển năng khiếu

a. Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và đã tốt nghiệp THPT.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200
c. Các ngành xét tuyển và môn xét tuyển:

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp các môn xét tuyển (*)
1 Thiết kế đồ họa  D210403 1. Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Hình họa (khối H của các trường ĐH có tổ chức thi)
2. Ngữ Văn, Toán, Vẽ trang trí màu (khối H1 của các trường ĐH có tổ chức thi)
3. Ngữ văn, Vẽ trang trí màu hệ số 2 (hoặc môn năng khiếu tương đương của các trường ĐH có tổ chức thi)
4. Ngữ văn, năng khiếu (nộp Tuyển tập nghệ thuật), phỏng vấn.
2 Thiết kế thời trang D210404
3 Thiết kế nội thất D210405

(*) Thông tin về tổ hợp các môn xét tuyển:

 •  Ngữ Văn, Toán: sử dụng kết quả kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
 •  Vẽ trang trí màu (hoặc môn tương đương), Hình họa: sử dụng kết quả thi của các trường đại học có tổ chức thi các môn năng khiếu. Trường Đại học Hoa Sen không tổ chức thi.
 •  Năng khiếu (nộp Tuyển tập nghệ thuật), phỏng vấn: sử dụng kết quả chấm tuyển tập nghệ thuật do thí sinh nộp cho trường và kết quả phỏng vấn thí sinh (xem thêm mục e. bên dưới).

d. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

Điều kiện xét tuyển:

 • Đạt điều kiện sơ tuyển: điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên (không áp dụng đối với thí sinh liên thông từ hệ cao đẳng lên đại học).
 • Công thức tính điểm sơ tuyển trung bình học bạ (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trung bình = [(Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11) x 2 + Điểm TB học kỳ 1 lớp 12]/5
 • Tốt nghiệp THPT;
 • Điểm xét tuyển: điểm môn thi của kỳ thi THPT quốc gia đạt mức tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT; các môn năng khiếu đạt mức điểm tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của trường; và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định trúng tuyển căn cứ tổng điểm các môn theo tổ hợp đăng ký xét tuyển, cộng điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét điểm xét tuyển từ cao xuống. Trong đó các môn chính nhân hệ số 2.

e. Hồ sơ tuyển tập nghệ thuật và phỏng vấn:

 • Thí sinh nộp tối thiểu 7 tác phẩm, trình bày với khổ A4, chủ đề tự do. Trường có tuyển tập mẫu (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4, mẫu 5) và hướng dẫn rõ cách thực hiện tuyển tập này (xem tại đây hoặc đính kèm đề án – Phụ lục 1) trên trang web của trường cho thí sinh chuẩn bị. Đồng thời sẽ có một số buổi hướng dẫn trực tiếp tại trường).
 • Căn cứ trên các tiêu chí đánh giá về năng lực thiết kế, mỹ thuật; ý tưởng; sự sáng tạo và trung thực trong nghệ thuật, Hội đồng chuyên môn nhà trường xác định điểm chi tiết cho từng tiêu chí theo thang điểm 10 hoặc 20 theo quy định của Bộ GD&ĐT cho từng phần chấm tuyển tập,  phỏng vấn để trình Hội đồng tuyển sinh của trường thông qua.
 • Trường tổ chức chấm tuyển tập nghệ thuật từ hồ sơ thí sinh nộp cho trường theo các tiêu chí được Hội đồng tuyển sinh của trường thông qua. Ban chấm bài tối thiểu có 3 thành viên và là những giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm chấm thi tuyển sinh các môn năng khiếu về mỹ thuật.
 • Trường tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh, khoảng 10 phút với mỗi thí sinh trước Hội đồng chuyên môn (dự kiến tối thiểu 2 giảng viên do Khoa chuyên môn đề cử cho Hội đồng tuyển sinh trường).

Hội đồng chuyên môn sẽ phỏng vấn và chấm điểm (thang điểm 10) về các tác phẩm trong Tuyển tập nghệ thuật (Art portfolio) của thí sinh, từ đó có thể xác định đúng là tuyển tập của thí sinh, năng khiếu nghệ thuật có thể học các ngành thiết kế và động cơ học tập.

f. Lịch tuyển sinh: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo các quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng, đối với sơ tuyển:

 • Thí sinh cần nộp trước Phiếu đăng ký sơ tuyển theo mẫu của trường, gồm có điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 để trường sơ tuyển (khuyến khích thí sinh đăng ký sơ tuyển trực tuyến qua hệ thống đăng ký của trường).
 • Thời gian nộp sơ tuyển: từ ngày 16/3/2015 đến hết ngày 15/4/2014. Trường hợp, thí sinh chưa đăng ký sơ tuyển trước, khi có kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nếu đạt điều kiện sơ tuyển vẫn có thể đăng ký bổ sung trong thời gian xét tuyển các đợt của trường.
 • Bộ tuyển tập nghệ thuật: thí sinh nộp vào các ngày làm việc trong năm hoặc trong thời gian nộp hồ sơ xét tuyển các đợt của trường.
 • Phỏng vấn: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong năm; và tập trung từng đợt/lần (tùy theo số lượng thí sinh xét tuyển sẽ xác định các buổi để tổ chức Hội đồng phỏng vấn trong thời gian được nêu và thông báo trên website của trường và trực tiếp đến từng thí sinh):
  • Ngày 06/7/2015 đến ngày 24/7/2015 (đợt 1)
  • Ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015 (đợt 2)
  • Ngày 21/8/2015 đến ngày 10/9/2015 (đợt 3)

2.3 Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm THPT và chứng chỉ Anh văn quốc tế

a. Đối tượng xét tuyển: tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Anh văn quốc tế. Trường dành tối đa 10%  chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển đối tượng này.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: 270
c. Các ngành xét tuyển: tất cả các ngành tuyển sinh bậc đại học và cao đẳng của trường
d. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT;
 • Điểm thi IELTS 6,5 trở lên, hoặc điểm thi TOEFL iBT 89 trở lên đối với các ngành bậc đại học; IELTS 6,0 trở lên, hoặc điểm thi TOEFL iBT 80 trở lên đối với các ngành bậc cao đẳng;
 • Đạt điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 6,0 điểm trở lên đối với bậc đại học, 5,5 điểm trở lên đối với bậc cao đẳng.
 • Công thức tính điểm trung bình cộng học bạ THPT (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trung bình cộng = (Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11 + Điểm TB lớp 12) / 3
 • Đối với các ngành nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng, thí sinh phải đạt điểm môn năng khiếu tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định (theo phương thức 2).

Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định trúng tuyển căn cứ điều kiện xét tuyển và xét điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng 3 năm THPT, lấy điểm từ cao xuống.

e. Lịch tuyển sinh
Thời gian đăng ký xét tuyển:

 • Đợt 1: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 06/7/2015 đến ngày 24/7/2015
 • Đợt 2: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày  01/8/2015 đến ngày 20/8/2015
 • Đợt 3: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày  21/8/2015 đến ngày 10/9/2015

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học vào 3 đợt mỗi năm theo thông báo tuyển sinh của trường.

2.4  Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập 3 năm THPT chuyên và bài luận

a. Đối tượng xét tuyển: các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại các trường THPT chuyên. Trường dành tối đa 5% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển đối tượng này.
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: 130
c. Các ngành xét tuyển: tất cả các ngành tuyển sinh bậc đại học và cao đẳng của trường
d. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT;
 • Kết quả học 3 năm học THPT chuyên phải đạt từ loại giỏi trở lên;
 • Hạnh kiểm xếp loại tốt;
 • Bài luận nêu rõ mục tiêu học tập, nghề nghiệp và lý do tại sao chọn trường Đại học Hoa Sen để thực hiện mục tiêu.
 • Đối với các ngành nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng, thí sinh phải đạt điểm môn năng khiếu tối thiểu đảm bảo chất lượng đầu vào do trường quy định (theo phương thức 2).

Hội đồng tuyển sinh trường căn cứ các hồ sơ đạt điều kiện xét tuyển sẽ quyết định trúng tuyển dựa vào điểm trung bình cộng 3 năm học THPT và điểm bài luận, lấy điểm trúng tuyển từ cao xuống.

 •  Bài luận được chấm theo thang điểm 10. Căn cứ trên các tiêu chí là xác định rõ nghề nghiệp tương lai cụ thể, mục tiêu vận dụng kiến thức đóng góp cho xã hội, và cách thức thực hiện để đạt mục tiêu, Hội đồng chuyên môn nhà trường xác định điểm chi tiết theo thang 10 cho công tác chấm bài luận để trình Hội đồng tuyển sinh của trường thông qua.
 • Công thức tính điểm trúng tuyển (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trúng tuyển= (Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11 + Điểm TB lớp 12 + điểm bài luận)/4

e. Lịch tuyển sinh:

Thời gian đăng ký xét tuyển:

 • Đợt 1: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 06/7/2015 đến ngày 24/7/2015
 • Đợt 2: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/8/2015 đến ngày 20/8/2015
 • Đợt 3: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/8/2015 đến ngày 10/9/2015

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học vào 3 đợt mỗi năm theo thông báo tuyển sinh của trường.

2.5 Phương thức 5: Xét tuyển trên kết quả học tập 3 năm THPT và phỏng vấn (tùy ngành)

a. Đối tượng xét tuyển: các thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Trường dành khoảng 50% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng để xét tuyển theo phương thức này (có thể cân đối chỉ tiêu giữa phương thức 1 và phương thức 5, nếu một trong hai phương thức tuyển chưa đạt chỉ tiêu).
b. Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
c. Các ngành xét tuyển: tất cả các ngành tuyển sinh bậc cao đẳng của trường
d. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:
Điều kiện xét tuyển:

 • Tốt nghiệp THPT;
 • Đạt điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên đối với bậc cao đẳng.
 • (Công thức tính điểm trung bình cộng (điểm làm tròn đến một số thập phân):  Điểm trung bình cộng= (Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11 + Điểm TB lớp 12) / 3)
 • Phỏng vấn (bắt buộc đối với tất cả thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ngành Quản trị văn phòng; các thí sinh các ngành khác có điểm trung bình cộng bằng nhau dẫn đến khả năng tuyển vượt chỉ tiêu)
 • Đối với thí sinh chọn chương trình học bằng tiếng Anh để lấy văn bằng của đối tác trường cấp, thí sinh cần phải đạt thêm điều kiện tiếng Anh đầu vào của mỗi chương trình liên kết đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định trúng tuyển căn cứ điều kiện xét tuyển, xét điểm trúng tuyển là điểm trung bình cộng 3 năm THPT và điểm phỏng vấn (nếu có), lấy điểm từ cao xuống.

 • Ban phỏng vấn tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh, khoảng 15 phút với mỗi thí sinh (dự kiến có tối thiểu 6 giảng viên do Khoa chuyên môn đề cử cho Hội đồng tuyển sinh trường để thành lập Ban phỏng vấn, mỗi nhóm phỏng vấn có tối tiểu 2 giảng viên). Điểm phỏng vấn được chấm theo thang điểm 10. Căn cứ trên các tiêu chí đánh giá về khả năng thích nghi với nghề nghiệp; động cơ học tập; tính năng động; thái độ ứng xử, Hội đồng chuyên môn nhà trường xác định điểm phỏng vấn chi tiết theo thang 10 để trình Hội đồng tuyển sinh của trường thông qua.
 • Công thức tính điểm trúng tuyển (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trúng tuyển= (Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11 + Điểm TB lớp 12 + điểm phỏng vấn, nếu có)/4
 • Đối với các ngành không có phỏng vấn, điểm trúng tuyển sẽ là (điểm làm tròn đến một số thập phân): Điểm trúng tuyển= (Điểm TB lớp 10 + Điểm TB lớp 11 + Điểm TB lớp 12)/3

e. Lịch tuyển sinh
Thời gian đăng ký xét tuyển:

 • Đợt 1: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 06/07/2015 đến ngày 24/07/2015
 • Đợt 2: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/08/2015 đến ngày 20/08/2015
 • Đợt 3: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 21/08/2015 đến ngày 10/09/2015

Thời gian phỏng vấn:  tùy theo số lượng thí sinh xét tuyển sẽ xác định các buổi để tổ chức Hội đồng phỏng vấn trong thời gian được nêu như sau và thông báo trên website của trường.

 • Đợt 1: ngày 25 và 26/07/2015
 • Đợt 2: ngày 21 và 22/08/2015
 • Đợt 3: ngày 11 và 12/09/2015

Thí sinh xét tuyển sẽ nhận kết quả xét tuyển và làm hồ sơ nhập học vào 3 đợt mỗi năm theo thông báo tuyển sinh của trường.

3. Phương thức đăng kí của thí sinh

Thí sinh đăng ký hồ sơ sơ tuyển (nếu có) và xét tuyển theo mẫu của trường.

 • Hình thức đăng ký online tại địa chỉ http://dangky.hoasen.edu.vn và/hoặc gởi hồ sơ trực tiếp/qua đường bưu điện (trường căn cứ thời gian trên dấu bưu điện để xác định tính hợp lệ của hồ sơ) cho trường theo đúng thời gian quy định.
 • Những thí sinh không có điều kiện đăng ký online, thí sinh có thể gởi Phiếu đăng ký sơ tuyển/xét tuyển vào trường Đại học Hoa Sen năm 2015 và 1 bao thư (phong bì) có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận gửi tới trường qua đường bưu điện; hoặc đến trường nộp trực tiếp.
 • Các thông tin liên lạc:
  • Địa chỉ Trường Đại học Hoa Sen: số 8 Nguyễn Văn Tráng, Q.1, TP.HCM
  • Điện thoại: 19001278 (số nội bộ 11400)
  • Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

4. Hồ sơ đăng ký

 • Phiếu đăng ký sơ tuyển/xét tuyển vào trường Đại học Hoa Sen (theo mẫu).
 • Bản photo học bạ THPT (nếu điều kiện xét tuyển cần)
 • Bảng điểm các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia (dùng để xét tuyển).
 • Bản photo Giấy chứng tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT (trường hợp thí sính mới thi chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp, thí sinh nộp khi hoàn tất thủ tục nhập học).
 • Giấy chứng nhận ưu tiên theo quy chế tuyển sinh (nếu có).

Khi thí sinh đến phỏng vấn (đối với các phương thức xét tuyển có yêu cầu phỏng vấn), thí sinh phải mang theo giấy tờ tùy thân mộc giáp lai ảnh (như Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ học sinh,…)

5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

 • Trường thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành về ưu tiên đối tượng, khu vực, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các phương thức xét tuyển trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
 • Ngoài ra, đối với các phương thức xét tuyển khác, các thí sinh cùng điểm, nhà trường phỏng vấn và xem xét ưu tiên các thí sinh có động cơ học tập rõ ràng, có tham gia các đề án thiết thực hoặc tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa – văn nghệ.

6. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định của Liên Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

Đại học Hoa Sen

Thông tin thêm:

>> Nội dung đề án
>> Học bổng tuyển sinh năm 2015
>> Các chương trình đào tạo đang tuyển sinh 
>> Tài liệu “Thông tin tuyển sinh 2015”
>> Tài liệu “Khám phá Đại học Hoa Sen 2015”
>> Phương án tuyển sinh 2015 (lấy ý kiến)
>> Khám phá tất cả các thông tin tuyển sinh khác nhau
>> Đăng ký tham gia Campus Tours 2015

Facebook Youtube Tiktok Zalo