Đại học Hoa Sen – HSU

Lịch sinh hoạt đầu khóa dành cho Tân Sinh viên 2014

Phòng Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Hoa Sen giới thiệu đến các bạn tân sinh viên 2014  lịch sinh hoạt đầu khóa.

Để xem lịch sinh hoạt chi tiết, các bạn tân sinh viên vui lòng chọn và nhấp vào lớp/ngành tương ứng bảng bên dưới:

KHOA KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

KHOA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP

HQ141-Hệ thống thông tin quản lý (ĐH)

 DK141-Thiết kế Đồ họa (ĐH)

MT141-Quản lý Tài nguyên và Môi trường (ĐH)

 TK141-Thiết kế Thời trang (ĐH)

PM141-Kỹ thuật phần mềm (ĐH)

 TN141-Thiết kế Nội thất (ĐH)

QL141-Công nghệ thông tin (ĐH & CĐ)

 VP141A-Quản trị Văn phòng (CĐ)

QM141-Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (ĐH)

TU141-Toán Ứng dụng (ĐH)

VT141-Truyền thông mạng máy (ĐH & CĐ)

KHOA KINH TẾ – THƯƠNG MẠI

KHOA NGÔN NGỮ & VĂN HÓA HỌC

TT141-Quản trị công nghệ truyền thông (ĐH)

 KS141-Quản trị Khách sạn (ĐH)

KT141-Kế toán (ĐH)

 KS141A-Quản trị Khách sạn (CĐ)

KT141A-Kế toán (CĐ)

 NH141-Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống (ĐH)

MK141-Marketing (ĐH)

 NH141A-Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống (CĐ)

NL141-Quản trị Nhân lực (ĐH)

 TA141-Ngôn ngữ Anh (ĐH)

NT141-Kinh doanh Quốc tế (ĐH)

 AV141A – Tiếng Anh (CĐ)

NT141A-Kinh doanh Quốc tế (CĐ)

 DL141-Quản trị Du lịch và Lữ hành (ĐH)

TC141-Tài chính Ngân hàng (ĐH)

 DL141A-Quản trị Du lịch và Lữ hành (CĐ)

TV141-Quản trị Kinh doanh (ĐH)

TV141A-Quản trị Kinh doanh (CĐ)

Tham dự chương trình sinh hoạt đầu khóa là yêu cầu bắt buộc dành cho toàn thể Tân Sinh viên khóa 2014.  

Phòng Hỗ trợ sinh viên – Đại học Hoa Sen

Facebook Youtube Tiktok Zalo