Đại học Hoa Sen – HSU

Trường ĐH Hoa Sen thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Hoa Sen (mã trường HSU) thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

Thí sinh theo dõi và điều chỉnh nguyện vọng, đăng ký nguyện vọng bổ sung theo mốc thời gian qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT).

 • Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12
  • Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân. Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.
  • Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.
  • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
 • Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông
  • Điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6,0 điểm trở lên (điểm làm tròn đến một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.
  • Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.
  • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện.
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn.
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
 • Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) Trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn
  • Điểm trung bình cộng (03) ba môn trong tổ hợp đạt từ 6,0 điểm trở lên: Điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 1, điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 2, điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11, HK1 lớp 12 môn 3 (điểm làm tròn một số thập phân). Điểm trúng tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường quy định.
  • Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.
  • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh đủ điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện.
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn.
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định của BGDĐT và có một trong các điều kiện theo yêu cầu của ngành đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Một trong các điều kiện chi tiết như sau:
  • Có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: IELTS (academic) từ 5,5 điểm trở lên hoặc TOEFL iBT từ 61 điểm trở lên hoặc TOEIC từ 600 điểm trở lên.
  • Có bằng Cao đẳng hệ chính quy, nghề trở lên hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT.
  • Có bằng Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) hệ chính quy, hệ nghề (hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT) loại khá trở lên của cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.
  • Có chứng chỉ quốc tế hoặc văn bằng quốc tế liên quan đến lĩnh vực, ngành đăng ký xét tuyển của các đơn vị như Bộ Khoa học và Công nghệ, Microsoft, Cisco, NIIT, ARENA, APTECH.
  • Đạt giải khuyến khích trở lên của các cuộc thi quốc gia, quốc tế, các cuộc thi năng khiếu ở các lĩnh vực, ngành xét tuyển.
  • Tham gia phỏng vấn cùng hội đồng ngành do trường Đại học Hoa Sen tổ chức đạt từ 60 điểm trở lên (thang điểm 100).
 • Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.
 • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh có một trong các điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện.
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn.
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.
 • Thí sinh phải dự thi và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc Gia Tp.HCM tổ chức năm 2023 đạt từ 600 điểm trở lên (thang điểm 1200).
 • Ngành xét tuyển: Tất cả các ngành bậc đại học.
 • Riêng đối với ngành Phim: Thí sinh có một trong các điều kiện trên và điểm ấn phẩm portfolio đạt yêu cầu của Hội đồng chuyên môn ngành. Chọn 1 trong 3 hình thức:
 1. 10 – 15 bức hình được sắp xếp kể chuyện.
 2. 2 – 3 trang sáng tác truyện ngắn hoặc 5 trang kịch bản phim ngắn.
 3. Phim/ Video ngắn dưới 5 phút thể hiện khả năng kể chuyện và góc nhìn.

Lưu ý khác:

 • Đối với thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển ở phương thức 2, ưu tiên xét tuyển theo phương thức 1 và 3.
 • Ngoài ra, Trường tuyển thẳng tất cả thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng theo quy định của BGDĐT và của Trường năm 2023. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Trường.

II. CHỈ TIÊU VÀ CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Chỉ tiêu, các ngành bậc đại học, mã ngành và tổ hợp môn

Đối với từng phương thức tuyển sinh, Trường có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu (dự kiến) của ngành, cho từng phương thức như sau:

 • Phương thức 1: 1600 chỉ tiêu (40% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
 • Phương thức 2: 1600 chỉ tiêu (40% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
 • Phương thức 3: 400   chỉ tiêu (10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)
 • Phương thức 4: 400   chỉ tiêu (10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh)

Trường hợp một phương thức còn thiếu chỉ tiêu do thí sinh nộp hồ sơ chưa đủ, Trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu còn thiếu sang phương thức còn lại (đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi, sự công bằng của thí sinh trong đợt xét tuyển).

III.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ, THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN HỒ SƠ

1. Phương thức 1: Kết quả kỳ thi THPT năm 2023 

Đợt 1: (Thí sinh theo dõi và đăng ký nguyện vọng theo mốc thời gian qui định BGDĐT)

Hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển theo Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT của BGDĐT.

2. Phương thức 2, 3, 4

 • Đợt 1: từ ngày 30/01/2023 đến 17g00 ngày 02/07/2023
 • Các phương thức xét tuyển :
  –   Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm Trung học phổ thông, không tính học kỳ II của lớp 12 (phương thức 2.1)
  –   Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) 3 năm trung học phổ thông (phương thức 2.2)
  –   Xét tuyển trên Kết quả học tập (Học bạ) trung học phổ thông theo tổ hợp 3 môn (phương thức 2.3)
  –   Xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Hoa Sen (phương thức 3)
  Xét tuyển trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2023 (phương thức 4)
 • Hồ sơ xét tuyển:

–   Phương thức 2: In Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online), bản sao (*) học bạ 5HK THPT (phương thức 2.1) hoặc bản sao (*) học bạ 6HK THPT (phương thức 2.2) hoặc bản sao (*) học bạ 5HK hoặc 6HK THPT (phương thức 2.3), bản sao (*) bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đem theo các bản chính để đối chiếu).

–   Hồ sơ Phương thức 3,4: Phiếu đăng ký xét tuyển (điền online), bản sao (*) bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nộp kèm một trong các giấy tờ sau: bản sao (*) bằng cao đẳng/bằng trung cấp chuyên nghiệp/ chứng chỉ Anh văn quốc tế/ Phiếu đăng ký tham gia phỏng vấn/ Phiếu điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia cấp năm 2023… tương ứng với một trong các điều kiện đăng ký xét tuyển.
–  Hồ sơ minh chứng ưu tiên (nếu có);
– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

Thí sinh thanh toán lệ phí xét tuyển bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng (nếu nộp hồ sơ xét tuyển qua Bưu Điện và online) như sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Hoa Sen

Số tài khoản: 1301 000 307 2458

Tên Ngân hàng: BIDV – Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

Nội dung chuyển ghi rõ: “Số phiếu xét tuyển_Họ tên thí sinh_LPXT 2023”

Lưu ý:

 • Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng, đã đăng ký xét tuyển đối với Phương thức 2, 3 và 4
 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3 (tiêu chí điểm phỏng vấn năng lực) sẽ được Trường xác nhận thời gian và địa điểm cho thí sinh tham dự theo từng đợt (thí sinh cần ghi chính xác số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, điện thoại và email, trường hợp sai sót không tự chỉnh sửa được, thí sinh cần liên hệ với Trường ngay để được hỗ trợ).

(*) có công chứng hoặc đem theo bản chính để đối chiếu.

3. Hình thức nộp hồ sơ đối với Phương thức 2, 3 và 4  

Thí sinh đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến, in phiếu đăng ký xét tuyển tại đường dẫn http://xettuyen.hoasen.edu.vn. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển (hardcopy) cho Trường theo hình thức:

Đăng ký trực tiếp: Trường Đại học Hoa Sen Phòng 201 (Lầu 2) Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (028) 7300.7272. Email: tuyensinh@hoasen.edu.vn

Gửi email: Thí sinh scan Phiếu đăng ký xét tuyển và Học bạ gửi qua địa chỉ email: xettuyen@hoasen.edu.vn Thí sinh ghi rõ thông tin trên tiêu đề mail “Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Số phiếu XT-Họ tên

Gửi bưu điện: Thí sinh ghi rõ trên bìa thư: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển” Địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Hoa Sen Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

IV. CÁC MỐC THỜI GIAN KHÁC (dự kiến)

 1. Công bố đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 2, 3 và 4 của đợt 1: ngày 03/07/2023.
 2. Đăng ký nhập học theo các mốc thời gian, trường sẽ thông tin đến thí sinh sau các đợt xét tuyển.

V.CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ NHẬP HỌC SỚM, ĐÓNG HỌC PHÍ NHIỀU NĂM

 • Đối tác: Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB);
 • Tham gia chương trình, Quý phụ huynh và sinh viên có thể trả góp học phí qua thẻ tín dụng của ngân hàng MSB thời hạn đến 12 tháng với mức ưu đãi 0% lãi suất, hạn mức thẻ lên đến 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).
ƯU ĐÃI
HỌC PHÍ
SỐ
SUẤT
14 NGÀNH TRỌNG ĐIỂM
Ưu đãi học phí
15.000.000 VNĐ
1.600 Quản trị Kinh doanh 

Marketing

Digital Marketing

Quản trị Công nghệ Truyền thông

Quan hệ Công chúng

Thiết kế Đồ họa

Quản trị Khách sạn

Quản trị Sự kiện

Kinh doanh Quốc tế

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngôn ngữ Anh

Kế toán

Công nghệ Thông tin

Trí tuệ Nhân tạo

– Áp dụng cho tất cả thí sinh xét tuyển, trúng tuyển có điều kiện, xác nhận nhập học và hoàn tất 100% học phí HK1;

 • Thời gian áp dụng ưu đãi học phí từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/05/2023 hoặc ưu đãi có thể kết thúc sớm vì số suất có hạn.
 • Sinh viên được thưởng 30.000.000 VNĐ ngay khi tốt nghiệp đúng thời hạn đào tạo 3,5 năm (Sinh viên đảm bảo số tín chỉ tối thiểu của mỗi Học kỳ);
 • Sinh viên nhận “combo” quà tặng hấp dẫn, như: Thẻ photocopy, ba lô, áo thun, miễn phí mở Tài khoản ngân hàng và phí duy trì theo lộ trình đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen;
 • Sinh viên nhận ưu đãi 30% Học phí ngoại khóa đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hoa Sen;
 • Sinh viên được tham gia miễn phí hoạt động trải nghiệm, giải trí, thể thao ngay tại tất cả cơ sở đào tạo của Trường Đại học Hoa Sen.
STT ƯU ĐÃI GIẢM
HỌC PHÍ
1 Nộp học phí 1 năm 5%
2 Nộp học phí 2 năm 12%
3 Nộp học phí 3 năm 15%
4 Nộp học phí 4 năm 20%

Ghi chú: Giảm trực tiếp trên tổng số tiền học phí sẽ nộp.

Facebook Youtube Tiktok Zalo